Trwa ładowanie...
d3l5kyt

SEKA S.A. - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2013 r. (9/2014) /EBI

SEKA S.A. - Wniosek Zarządu SEKA S.A. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2013 r. (9/2014) /EBI

Share
d3l5kyt
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wniosek Zarządu SEKA S.A. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2013 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SEKA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 maja 2014 r. podjął decyzję, iż wystąpi do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.468.445,09 zł w sposób następujący: - kwotę 1.068.445,09 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego, - kwotę 400.000,00 zł (tj. 10 groszy na 1 akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd SEKA S.A. informuje, że jedynym organem uprawnionym do podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEKA S.A. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Sekunda prezes zarządu
Łukasz Zaczkowski dyrektor ds. operacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

Podziel się opinią

Share
d3l5kyt
d3l5kyt