Trwa ładowanie...
d196h5r

SEKO S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (1/2012)

SEKO S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (1/2012)

Share
d196h5r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. ("Emitent") z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012: 1. Raporty kwartalne: - raport kwartalny za I kwartał 2012 r. ? 11 maja 2012 r., - raport kwartalny za III kwartał 2012 r. ? 9 listopada 2012 r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2012 r. ? 31 sierpnia 2012 r. 3. Raport roczny za 2011 r. ? 20 marca 2012 r. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, w myśl §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), że raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2011 nie zostanie przekazany. Ponadto, na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie zostanie przekazany raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | Spożywczy ( spo ) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967351 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seko@rybki-seko.pl | | www.rybki-seko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2012-01-20 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

Podziel się opinią

Share
d196h5r
d196h5r