Trwa ładowanie...
d3ip50x
d3ip50x
espi

SEKO S.A. - Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2012 r. (11/2012)

SEKO S.A. - Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2012 r. (11/2012)
Share
d3ip50x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-19
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia 2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
projekty uchwał NWZ0412-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A. Spożywczy ( spo )
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-620 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakładowa 3
(ulica) (numer)
+48523950600 +48523967350
(telefon) (fax)
seko@sekosa.pl www.rybki-seko.pl
(e-mail) (www)
5860102990 190601172
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2012-03-19 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ip50x

Podziel się opinią

Share
d3ip50x
d3ip50x