Trwa ładowanie...
d4mzrqg
d4mzrqg
espi

SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2015)

SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4mzrqg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SELVITA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 27.01.2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Piotra Romanowskiego oraz Członka Rady Nadzorczej - Pana Rafała Chwasta w związku z następującymi transakcjami: 1. Nabyciu przez Pana Piotra Romanowskiego 77.670 (siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii F Spółki oznaczonych kodem ISIN PLSELVT00013 w ramach oferty publicznej akcji serii F w związku z zapisaniem ich w dniu 26.01.2015 r. na rachunku inwestycyjnym w miejsce PDA serii F Spółki oznaczonych kodem ISIN PLSELVT00039. Jednostkowa cena nabycia akcji serii F wyniosła 10,30 zł (dziesięć złotych trzydzieści groszy) i była równa cenie emisyjnej akcji serii F Spółki. Łączna cena nabycia akcji serii F wyniosła 800.001 (osiemset tysięcy i jeden) złotych. Spółka informowała o nabyciu PDA w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dnia 19 grudnia
2014 r. 2. Nabyciu przez Pana Rafała Chwasta 97.087 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji serii F Spółki oznaczonych kodem ISIN PLSELVT00013 w ramach oferty publicznej akcji serii F w związku z zapisaniem ich w dniu 26.01.2015 r. na rachunku inwestycyjnym w miejsce PDA serii F Spółki oznaczonych kodem ISIN PLSELVT00039. Jednostkowa cena nabycia akcji serii F wyniosła 10,30 zł (dziesięć złotych trzydzieści groszy) i była równa cenie emisyjnej akcji serii F Spółki. Łączna cena nabycia akcji serii F wyniosła 999 996,10 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 10/100) złotych. Spółka informowała o nabyciu PDA w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792942955 120515330
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mzrqg

Podziel się opinią

Share
d4mzrqg
d4mzrqg