Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

SELVITA S.A. - Komunikat KDPW o rejestracji akcji serii F (6/2015)

SELVITA S.A. - Komunikat KDPW o rejestracji akcji serii F (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Komunikat KDPW o rejestracji akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. powziął wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 22 stycznia 2015 r., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW Nr 47/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., w dniu 26 stycznia 2015 r. w KDPW nastąpi rejestracja 2.651.891 akcji Spółki, które oznaczono kodem PLSELVT00013. Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd KDPW ww. uchwały w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792942955 120515330
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y