Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

SELVITA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (5/2015)

SELVITA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SELVITA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014.133) ("Rozporządzenie") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2015 roku: Raporty roczne za rok 2014: a) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. - 19.03.2015 r.; b) jednostkowy raport roczny Spółki - 19.03.2015 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku - 13.08.2015 r. Raporty kwartalne za 2015 rok: a) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. I kwartał 2015 - 12.05.2015 r. b) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2015 - 05.11.2015 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust.
1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2015 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Selvita S.A. będą natomiast zawierały kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2014, a także zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia - Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792942955 120515330
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o