Trwa ładowanie...
d3958hf

SELVITA S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (17/2014) /EBI

SELVITA S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (17/2014) /EBI

Share
d3958hf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (\"Spółka\") informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Wojciecha Chabasiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z otrzymanym pismem wyłączną przyczyną złożenia rezygnacji jest chęć usunięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących potencjalnego konfliktu interesów związanego z łączeniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i partnera w kancelarii prawnej Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (\"Kancelaria\") w kontekście postępowania i procedur związanych z przeniesieniem notowań Selvita S.A. na rynek regulowany warszawskiej Giełdy. Rezygnacja pozwoli na świadczenie przez Kancelarię na rzecz Selvita S.A. usług doradztwa prawnego związanych z tym projektem, w sytuacji wolnej od wskazanych wątpliwości i wynikających z tego ryzyk. Wobec powyższego aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: - Dr Piotr Romanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Dr Tadeusz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej, - Prof. dr hab. Adam Dubin - Członek Rady Nadzorczej, - Adam Przewięźlikowski - Członek Rady Nadzorczej, - Rafał Chwast - Członek Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

Podziel się opinią

Share
d3958hf
d3958hf