Trwa ładowanie...
d19fahg
d19fahg
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Senat o prawie restrukturyzacyjnym i statystyce publicznej

Nowe Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy o statystyce publicznej - to niektóre punkty rozpoczynającego się w środę dwudniowego posiedzenia Senatu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d19fahg

Nowe Prawo restrukturyzacyjne, uchwalone po początku kwietnia przez Sejm zmienia filozofię uregulowań dotyczących restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie firmy i pozostawienie jej w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z ustawą firmy znajdujące się w tarapatach finansowych będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę dopasowaną do swoich potrzeb i przechodzić od jednej procedury do drugiej.

W przepisach przejściowych przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W ramach tej nowelizacji wprowadzono m.in. nową definicję stanu niewypłacalności. Zaproponowano też modyfikację regulacji dotyczącej oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. "ubóstwa masy". Oddalenie takiego wniosku będzie możliwe, gdy koszty postępowania upadłościowego całkowicie albo w przeważającej części będą wyższe niż wartość upadłego majątku.

d19fahg

Senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o statystyce publicznej. Ma ona wprowadzać lepszą ochronę danych osobowych oraz redukcję obciążeń informacyjnych obywateli i przedsiębiorców docelowo o ok. 30 proc.

W nowelizacji zapisano m.in., że służby statystyki publicznej (czyli głównie GUS) są uprawnione do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zastrzeżono, że dane osobowe są zbierane tylko, jeżeli badacze nie są w stanie osiągnąć swoich celów za pomocą innych danych. Nowe przepisy zawierają obszerny katalog danych osobowych, do przetwarzania których będą upoważnieni statystycy. Są to m.in.: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznanie, zawód, stan zdrowia i stopień niezdolności do pracy lub niepełnosprawności.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Daje ona prawo do obrońcy nie tylko w czasie procesu o wykroczenie, ale też na etapie go poprzedzającym. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i była inicjatywą senacką.

Z kolei zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma spowodować, że podział dotacji dla samorządów gminnych i powiatowych, przeznaczonych na przebudowę, remonty i budowę dróg lokalnych będzie zależał od ministra infrastruktury i rozwoju, a nie administracji, jak obecnie.

d19fahg

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która także jest w porządku obrad Senatu, zakłada, że osobom sterującym statkami, pontonami, kajakami czy rowerami wodnymi, które wypiją nawet niewielką ilość alkoholu (0,2-0,5 promila) będą groziły grzywny. Obecnie grzywna grozi osobom prowadzącym statek "w stanie nietrzeźwości", czyli gdy zawartość alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila.

Senatorowie mają także ratyfikować decyzję Rady Europejskiej z 2014 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz Protokół nr 15 z 2013 roku, zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Planowane jest przyjęcie uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Senat prawdopodobnie rozszerzy porządek obrad o ustawę ustanawiającą 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa (w miejsce obowiązującego od 1945 roku 9 maja). We wtorek senacka komisja kultury zaakceptowała jednogłośnie uchwaloną 24 kwietnia br. przez Sejm ustawę.

Senatorowie mogą też rozpatrywać nowelizacje ustaw: o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i o izbach rolniczych, a także nowelizację Prawa farmaceutycznego.

d19fahg

Podziel się opinią

Share
d19fahg
d19fahg