Trwa ładowanie...
d3bu11p

Senatorowie opozycji chcą wykreślić przepisy o podwyżce akcyzy

Senatorowie opozycji domagają się wykreślenia z ustawy okołobudżetowej m.in. przepisów przewidujących podwyżki akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Złożyli w trakcie środowej debaty poprawki, które mają być głosowane wieczorem.

Share
d3bu11p

Senat debatował nad ustawą okołobudżetową, uchwaloną przez Sejm w ostatni piątek. Przewodniczący komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierz Kleina (PO) poinformował, że komisja ta opowiedziała się za przyjęciem ustawy bez poprawek. - To bardzo istotna ustawa z punktu widzenia realizacji ustawy budżetowej na 2012 roku - powiedział.

Podkreślił, że z punktu widzenia budżetu najistotniejsze skutki będzie miała podwyżka akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Zaznaczył, że wzrost podatku związany jest z koniecznością implementacji przepisów unijnych do naszego prawa. Kleina przyznał, że "wiele emocji wywołuje problem zamrożenia wynagrodzeń", zwłaszcza prokuratorów i sędziów. Zwrócił uwagę, że wstrzymane zostaną też podwyżki płac prawie wszystkich pracowników administracji i służb finansowanych z budżetu państwa.

- Przyjęte rozwiązania wiążą się ze strategią konsolidacji finansów publicznych, której efektem ma być zejście z deficytem sektora finansów publicznych na koniec 2012 r. do poziomu 3 proc. PKB - przypomniała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Według opozycji cel ten nie uzasadnia jednak zaplanowanych przez rząd podwyżek podatków ani ograniczeń wydatków. - Ta ustawa zamraża wynagrodzenia - to bardzo piękny eufemizm dla odebrania ludziom chleba. Przecież mówimy tutaj o zmniejszeniu dochodów gospodarstw domowych, kilkuset tysięcy polskich rodzin - krytykował Grzegorz Michał Bierecki (PiS). Wskazał, że w efekcie wejścia w życie zmian zmniejszy się ich siła nabywcza, która przez wiele lat była siłą polskiej gospodarki. Dodał, że jednocześnie wzrosną koszty życia, co będzie skutkiem podwyżek podatków.

d3bu11p

Bierecki złożył sześć poprawek, które przewidują m.in. wykreślenie przepisów wprowadzających 1 stycznia 2012 r. podwyżki akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Część poprawek wykreśla też przepisy przewidujące zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Pracy. Jego zdaniem zaproponowane przez rząd i uchwalone przez Sejm regulacje prowadzą do tego, że środki z Funduszu Pracy będą rozdysponowywane niezgodnie z przeznaczeniem. Senator przygotował też poprawkę przywracającą dotychczasowe zasady refundacji kosztów dojazdów dla pracowników służby więziennej oraz poprawkę uniemożliwiającą ministrowi finansów zwiększenie - w drodze rozporządzenia - niektórych wynagrodzeń finansowanych m.in z środków unijnych.

Piotr Wach (PO) złożył poprawkę dotyczącą przepisu, który z "zamrożeń wynagrodzeń" wyłącza pensje pracowników instytutów PAN. Wyjątek ten wprowadzono, ponieważ instytucje te często finansowane są z grantów. - Wyłączenie powinno też dotyczyć innych jednostek naukowych, które mają prawo startować w konkursach o granty - uzasadniał swoją poprawkę. Natomiast Kleina złożył poprawkę, która zakłada, że zamrożenie wynagrodzeń nie obejmie środków na utworzenie nowych etatów w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. wzrost akcyzy na olej napędowy (spowoduje wzrost cen paliwa na stacjach o ok. 18 gr na litrze, a budżetowi przyniesie ok. 2,2 mld zł), 4 proc. podwyżkę akcyzy na papierosy i 6,6 proc. na tytoń do palenia. Wprowadza nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania, co uniemożliwi zakładanie lokat bankowych tzw. antybelkowych (zwolnionych z podatku Belki).

Przewiduje też utrzymanie na obecnym poziomie funduszu wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych oraz wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Ustawa przewiduje ponadto, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, w tym dentystów oraz pielęgniarek i położnych, będą w 2012 r. finansowane ze środków Funduszu Pracy.

d3bu11p

Podziel się opinią

Share
d3bu11p
d3bu11p