Trwa ładowanie...
d21mflv
espi

SERENITY S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (4/2012)

SERENITY S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (4/2012)

Share
d21mflv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | r. | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą SERENITY z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od spółki Markom Invest sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Markom Invest sp. z o. o. zawiadomiła Emitenta, iż w rezultacie umowy zawartej przez spółkę zależną od Markom Invest Sp. z o.o. - tj. przez spółkę PL NORDSTONE Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, w dniu 30 grudnia 2011 roku doszło do przeniesienia na rzecz spółki PL NORDSTONE Limited własności 210.000.000 sztuk akcji imiennych spółki SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku, które stanowią 50,41 % kapitału zakładowego oraz uprawniają do 210.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowi 50,41 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed dniem
nabycia ww. akcji przez spółkę PL NORDSTONE Limited, Markom Invest Sp. z o.o. nie posiadała bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółki zależne od spółki Markom Invest Sp. z o.o. akcji imiennych spółki SERENITY SA; spółka Markom Invest Sp. z o.o. posiadała natomiast pośrednio poprzez spółki zależne od spółki Markom Invest Sp. z o.o. 20.800.000 sztuk akcji na okaziciela spółki SERENITY SA, co stanowiło 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje na okaziciela uprawniały do 20.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowiło 4,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Obecnie spółka Markom Invest Sp. z o.o. posiada pośrednio 210.000.000 sztuk akcji imiennych spółki SERENITY SA, które stanowią 50,41 % kapitału zakładowego oraz uprawniają do 210.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowi 50,41 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ponadto spółka Markom Invest Sp. z o.o. posiada pośrednio poprzez spółki zależne od spółki Markom Invest Sp. z o.o. 20.800.000
sztuk akcji na okaziciela spółki SERENITY SA, co stanowi 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje na okaziciela uprawniają do 20.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowi 4,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Spółka Markom Invest Sp. z o.o. zawiadomiła, iż spółka PL NORDSTONE Limited nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce SERENITY SA w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia. Ponadto, spółce PL NORDSTONE Limited przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na podstawie której spółka nabyła 210.000.000 sztuk akcji imiennych spółki SERENITY SA, w terminie do dnia 09 lipca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Marek Bylina Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

Podziel się opinią

Share
d21mflv
d21mflv