Trwa ładowanie...
d3ifyif
espi

SERENITY S.A. - Zmiana w znacznych pakietach akcji. (19/2011)

SERENITY S.A. - Zmiana w znacznych pakietach akcji. (19/2011)

Share
d3ifyif

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | r. | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w znacznych pakietach akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą SERENITY z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Pana Piotra Nalepy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439 j.t z późn. zm.), o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prezes Zarządu poinformował, iż w związku zawarciem w dniu 28 października 2011 roku transakcji sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Spółki (umów cywilnoprawnych poza obrotem zorganizowanym), nastąpiła zmiana w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego, Prezes Zarządu poinformował, iż: 1) przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów posiadał: Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów w ogólnej liczbie głosów 246.358.264 59.13 % 246.358.264 59.13 % 2) po zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów posiada: Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów w ogólnej liczbie głosów 211.863.864 50,85 % 211.863.864 50,85 % Prezes Zarządu oświadczył, iż nie istnieją podmioty zależne ode niego posiadające akcje Spółki, a także, iż zmiana liczby posiadanych głosów nie została dokonana przy udziale podmiotu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

| | | SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SERENITY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-755 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szafarnia | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 305 47 05 | | (58) 305 40 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@serenitysa.eu | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Marek Bylina Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

Podziel się opinią

Share
d3ifyif
d3ifyif