Trwa ładowanie...
dh4eyka
dh4eyka
espi

SERINUS ENERGY INC. - Rozpoczęcie prac nad Moftinu-1002bis w Rumunii (53/2014)

SERINUS ENERGY INC. - Rozpoczęcie prac nad Moftinu-1002bis w Rumunii (53/2014)
Share
dh4eyka

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie prac nad Moftinu-1002bis w Rumunii | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust, 8 ustawy o ofercie publicznej (?) Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (?Serinus?, ?Spółka?) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o rozpoczęciu prac wiertniczych nad odwiertem poszukiwawczym Moftinu-1002bis. Odwiert Moftinu-1002bis zlokalizowany jest na obszarze koncesji Satu Mare (?Satu Mare?) w północno-zachodniej Rumunii. Właścicielem 60 proc. bloku i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL ? spółka zależna Serinus (100 proc. udziału). Odwiert Moftinu-1002bis jest kolejnym z dwóch odwiertów przewidzianych przez Spółkę do realizacji w ramach programu wierceń na tej koncesji. Planowana głębokość końcowa to 2.080 metrów, a prace wiertnicze powinny według założeń zająć 20 dni. Celem są piaskowce z okresu miocenu i pliocenu zalegające na głębokości 500 - 1.600 metrów. Odwiert zlokalizowany jest z drugiej strony krawędzi uskoku w stosunku do niedawno wykonanego odwiertu Moftinu-1001, więc będzie badał oddzielną akumulację. Oba odwierty
stanowią kontynuację wykonanego w 2012 r. odwiertu Moftinu-1000, który w testach dał łączny przepływ 1,6 mln stóp sześciennych dziennie z dwóch stref. Moftinu-1000 został odwiercony przed wykonaniem badania sejsmicznego 3D tego obszaru, a położony jest poniżej odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis. O ile odwiert będzie udany zostanie uzbrojony i przetestowany w trakcie I kwartału 2015 r., bezpośrednio po testach Moftinu-1001. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 53/2014 Date: 2014-12-10 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Romania: Moftinu-1002bis Commences Drilling Legal basis: other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information that the Moftinu 1002bis exploration well has commenced drilling. Moftinu-1002bis is located in the Satu Mare Concession (“Satu Mare”) in northwest Romania and is the second of a two well drilling program by the Company in that concession. Satu Mare is 60% owned and operated by Winstar Satu Mare SRL, a wholly-owned subsidiary of Serinus. The planned total depth is 2,080 metres and the well is expected to take 20 days to drill and is targeting Miocene and Pliocene aged sands at depths between 500 – 1,600 metres. It is on the opposite side of a bounding fault from the recently drilled Moftinu 1001 well, and
will test a separate structural closure. Both wells are following up on the Moftinu-1000 well drilled in 2012, which tested an aggregate of 1.6 million cubic feet per day from two zones. Moftinu-1000 was drilled prior to the acquisition of 3D seismic over the area, and is located down dip of both the Moftinu- 1001 and 1002bis wells. If successful, Moftinu-1002bis will be completed and tested during Q1 2015, immediately after testing Moftinu-1001. This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | | |
| | | | |

dh4eyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh4eyka

Podziel się opinią

Share
dh4eyka
dh4eyka