Trwa ładowanie...
d3uye6e
24-12-2015 08:22

Serinus sprzedał wszystkie udziały w KUB-Gas za 30 mln USD

Warszawa, 24.12.2015 (ISBnews) - Serinus Energy podpisał ze spółką prywatną umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez Serinus akcji spółki KUB-Gas Holdings Limited (KHL), które stanowią 70% kapitału zakładowego i uprawniają do 70 000 głosów na zgromadzeniu wspólników, o łącznej wartości nominalnej 70 000 euro, za 30 mln USD, podała spółka. Z informacji wynika, że przyczyną jest m.in. wprowadzenie w tym kraju aktów prawnych i regulacji, które w sposób istotny niekorzystnie zaważyły na działalności KUB-Gasu oraz obostrzenia w zakresie wymiany walut.

d3uye6e
d3uye6e

KHL z kolei posiada 100% akcji KUB-Gas LLC. KUB-Gas (bezpośrednio i pośrednio poprzez swoją spółkę zależną KUB-Gas Borova) jest właścicielem 100% udziałów i operatorem sześciu koncesji/zezwoleń na Ukrainie obejmujących pola gazowe Olgowskoje, Makiejewskoje, Wiergunskoje i Krutogorovskoje. Dla spółki KUB-Gas na 31 grudnia 2014 r. ustalono wysokość brutto rezerw 2P na 64,5 Bcf oraz 459 Mbbl NGL (czyli 45,1 Bcf oraz 321 Mbbl przypadające na udziały operacyjne Serinus), zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej - ewaluatora rezerw - wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Produkcja brutto za III kw. 2015 r. wyniosła 23,5 MMcfe/d (16,4 MMcfe/d dla SEN WI), z czego 98% stanowił gaz ziemny.

"Akcje KHL nabywa prywatna spółka za środki pieniężne w kwocie wynoszącej 30 mln USD plus korekta kapitału obrotowego i rozliczenia wewnątrz firmowe. Przewiduje się, że transakcja sprzedaży zostanie zakończona przed 31 stycznia 2016 r., z datą wejścia w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. i z zastrzeżeniem odstąpienia przez właściciela pozostałych 30% KHL od prawa pierwokupu lub jego wygaśnięciem. Wraz z zamknięciem transakcji Serinus spłaci 11,28 mln USD kredytu i należnych odsetek Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, i mógłby wg uznania EBOR spłacić dodatkowe 7,4 mln USD z tytułu kredytu dla Tunezji. Pozostałe ze sprzedaży środki będą wykorzystane na dalsze zagospodarowanie dokonanego przez Spółkę odkrycia gazu w rejonie Moftinu w Rumunii" - czytamy w komunikacie.

Serinus zwraca uwagę, że na chwilę obecną nie jest możliwe określenie ostatecznego wpływu przedmiotowej sprzedaży na wynik finansowy, ponieważ ukraińskie rezerwy węglowodorów spółki podlegają corocznemu oszacowaniu wg stanu na koniec roku przez zewnętrzną firmę - ewaluatora rezerw, co przełoży się bezpośrednio na wycenę aktywów na Ukrainie i akcji KHL oraz ich wartość w księgach spółki. Obecnie rezerwy węglowodorów na Ukrainie podlegają przeglądowi wg stanu na 31 grudnia 2015 r., a wolumeny i aktualna wartość rezerw po przeglądzie będą podane w zwykłym trybie publikacji wyników finansowych za 2015 r. Na dzień 30 września 2015 r. wartość księgowa netto aktywów na Ukrainie wynosiła 53,7 mln USD (nieaudytowana, dla 100% udziałów operacyjnych).

Akcje KHL stanowiły długoterminową inwestycję spółki. Brak jest powiązań pomiędzy spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółkę a nabywcą.

d3uye6e

"W ciągu 2014 r. i 2015 r. władze Ukrainy wprowadziły szereg aktów prawnych i regulacji, które w sposób istotny niekorzystnie zaważyły na działalności KUB-Gasu. Z dniem 1 sierpnia 2014 r. nominalne stawki royalty na gaz ziemny wzrosły do 55% z wcześniejszego poziomu 28% Te nominalne stawki mają zastosowanie do cen ustalanych okresowo przez regulatorów, których podstawę stanowi koszt importowanego gazu. Inne regulacje wprowadziły na rynek gazu ograniczenia, co doprowadziło do spadku uzyskiwanych cen w sektorze prywatnym do poziomu znacznie poniżej cen ustanawianych przez regulatorów, więc efektywne stawki royalty osiągnęły aż 64%. Chociaż ustawa obniżająca nominalne stawki royalty do 29% przeszła pierwsze czytanie w parlamencie w październiku 2015 r., to nie przeszła jeszcze drugiego czytania i nie została przekazana do akceptacji prezydenta. Nie ma pewności kiedy i czy ta regulacja może zostać uchwalona" - przypomina Serinus.

Od września 2014 r. Ukraina wprowadziła obostrzenia w zakresie wymiany walut, a restrykcje objęły przelewy walutowe za granicę, tym samym odcinając dostęp do około 70% przychodów spółki. Ponadto globalny spadek cen energii dał się odczuć również na Ukrainie. Cena gazu uzyskana w III kw. 2015 r. wyniosła 6,58 USD/Mcf wobec. 10,17 USD/Mcf zrealizowanych w porównywalnym okresie 2014 r. Ceny za NGL wyniosły za te same okresy odpowiednio 42,91 USD/bbl oraz 84,98 USD/bbl, czytamy dalej.

"Połączenie tych czynników poważnie zmniejszyło przepływy pieniężne. Środki z działalności operacyjnej na Ukrainie za III kw. 2015 r. wyniosły 80,8 mln UAH, co stanowi równowartość 3,66 mln USD (obie kwoty w wielkościach przypadających na SEN WI) w porównaniu do 11,4 mln USD w III kw. 2014 r. Pomimo tego, że Serinus sprawozdaje w dolarach amerykańskich, to ograniczenia dotyczące transakcji walutowych oznaczają, że większość środków z przepływów pieniężnych pozostaje w UAH, na rachunkach na Ukrainie. Przy niższych cenach i wyższych opłatach koncesyjnych, środki na finansowanie rozwoju stają się marginalnie niskie, więc w miarę naturalnego sczerpywania złóż spodziewany jest dalszy spadek produkcji" - podkreślono.

Po transakcji Serinus będzie posiadał 11,8 MMboe rezerw 2P (zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) wg stanu na 31 grudnia 2014 r.). w ramach swoich aktywów w Tunezji, które obecnie dają 1.415 boe/d produkcji (średnia produkcja w listopadzie 2015 r.), z czego ok. 75% stanowi ropa. Ich wartość retroaktywna (netback) w III kw. 2015 r. wyniosła 22,19 USD za boe. Spółka posiada również efektywny 100% udział w koncesji Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii, obejmującej odkrycie gazowe Moftinu z początku 2015 r. Odwiert Moftinu-1001 w testach odnotował przypływ na maksymalnym poziomie 7,4 MMcf/d oraz 19 bbl/d cieczy. Spółka szacuje wielkość zasobów nadających się do wydobycia dla P50 na 18 Bcf. Po pozyskaniu wymaganych zgód i finansowania, pierwsze wydobycie może ruszyć na początku 2017 r. Koszt pełnego zagospodarowania odkrycia Moftinu szacowany jest na 16 mln USD, aczkolwiek kierownictwo sprawdza możliwości wcześniejszego uruchomienia ograniczonej produkcji przy niższych
kosztach. Satu Mare posiada również wystarczający na wiele lat inwentarz ponad 25. obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych z 59 MMboe zasobów perspektywicznych (obarczonych ryzykiem) w rozumieniu klasyfikacji "P".
Serinus nabył swoje udziały na Ukrainie w połowie 2010 r. za 45 mln USD. Od tego czasu spółka z sukcesem wprowadziła nowe technologie i metody zarządzania, a produkcja brutto wzrosła z 5 MMcfe/d w okresie przejęcia do 38 MMcfe/d w III kw. 2014 r. Od 2010 roku 66,1 mln USD dywidend (40,6 mln dla SEN WI) wypłacił KUB-Gas swoim akcjonariuszom.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.

(ISBnews)

d3uye6e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3uye6e