Trwa ładowanie...
d13gdpf
d13gdpf
espi

Sescom Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnej umowy (7/2015) - EBI

Sescom Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnej umowy (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d13gdpf
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SESCOM SA (Emitent) informuje o zawarciu umowy ramowej, której przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta serwisu urządzeń klimatyzacji w placówkach klienta na terenie Polski. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Wartość zobowiązań w danym roku kalendarzowym wynikających z realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 3.615.000,00 PLN. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13gdpf

Podziel się opinią

Share
d13gdpf
d13gdpf