Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

SETANTA - Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą (13/2015) - EBI

SETANTA - Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą (13/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, nr 354/2015 z dnia 16.04.2015r., Zarząd Spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 maja 2015 roku została zawarta pomiędzy Emitentem a EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?EBC?) umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Na mocy ww. umowy EBC będzie świadczyło usługi Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie prawidłowego wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na okres jednego roku od dnia jej zawarcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Conall McGuire Prezes Zarządu
Piotr Boliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y