Trwa ładowanie...
d3baygu
d3baygu
espi

SEVENET - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji Spółki (16/2014) - EBI

SEVENET - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji Spółki (16/2014)
Share
d3baygu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Sevenet S.A. informuje, że w dniu 02 lipca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 761/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Zgodnie z treścią uchwały, na § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SEVENET S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Chomicz Prezes Zarządu
Piotr Serkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3baygu

Podziel się opinią

Share
d3baygu
d3baygu