Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

SFERANET - Zawarcie istotnej umowy (5/2014) - EBI

SFERANET - Zawarcie istotnej umowy (5/2014)
Share
d1nqbj6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SferaNET S.A. ("Spółka", "Emitent" ) z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. Spółka podpisała umowę z podmiotem z branży budowlano- telekomunikacyjnej, jako generalnym wykonawcą, na budowę dedykowanej infrastruktury światłowodowej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania budowy sieci światłowodowej związanej z realizacją projektu pt. ?Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroni i Cieszynie? realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-157/13-00 podpisanej pomiędzy Emitentem, a Władzą Wdrażająca Programy Europejskie w dniu 4 czerwca 2014 r. Wartość zawartej umowy wynosi 2 399 870,00 zł netto. Wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy przekazywane będzie sukcesywnie według etapów wskazanych w harmonogramie, po odebraniu bez usterek poszczególnych etapów robót. W przypadku
opóźnienia płatności Spółka zobowiązana będzie do zapłaty odsetek ustawowych. Zgodnie z umową, roboty budowlane mają być zrealizowane do dnia 15 września 2015 r. Z tytułu niewykonania przedmiotu umowy w umówionych terminach dotyczących poszczególnych etapów lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Emitentowi przysługują kary umowne, które stanowią tajemnicę stron. Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość podpisanej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Sromek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6