Trwa ładowanie...
d17tljy

SFINKS POLSKA - Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych n ... - EBI

SFINKS POLSKA - Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.09.2015 r. (2/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.09.2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. (?Spółka?, ?Sfinks?) informuje o odstąpieniu przez Spółkę od stosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. (?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie?) zwołanego na dzień 28 września 2015 r., o którego zwołaniu informowano w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., od zamieszczonej w części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - ?Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy? zasady nr 10 pkt. 1) tj. dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W opinii Zarządu Spółki wysokie koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci Internet nie znajdują uzasadnienia, a odstąpienie od przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Sfinks ani kompletność istotnych informacji
przekazywanych przez Spółkę akcjonariuszom. Ponadto, w odniesieniu do zasady nr 10 pkt. 2) Zarząd Sfinks informuje, że Spółka odstępuje od stosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2015 r. powyższej zasady w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Powyższe wynika z faktu, iż obecna treść Statutu Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, co zważywszy na art. 406 § 1 k.s.h. uniemożliwia w chwili obecnej zapewnienie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. O nie stosowaniu zasady, o której mowa powyżej Sfinks Polska S.A. informowała również w
?Raporcie dotyczącym stosowania przez Sfinks Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2013?. Jednocześnie Zarząd Sfinks informuje, że Spółka odstępuje od stosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2015 r. od stosowania zamieszczonej w części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - ?Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych? zasady nr 1 pkt. 9a) tj. zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, z przyczyn organizacyjnych i ekonomicznych. Spółka odstąpi od stosowania wskazanej powyżej zasady z uwagi na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem. W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej Spółki, zapewnia akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji
dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady w sposób adekwatny do danych skutków i zarazem uwzględniający możliwości skutku. Wybór w tym zakresie zostanie dokonany po zidentyfikowaniu danego skutku. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy