Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami ...

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2015)
Share
d3c077i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. (?Sfinks?, ?Spółka?) z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji, sporządzone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, w którym osoba ta poinformowała o nabyciu: - w dniu 14 listopada 2014 r. w ramach transakcji zwykłej sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 200 akcji Spółki po cenie 1,28 zł za jedną akcję. - w dniu 21 listopada 2014 r. w ramach transakcji zwykłej sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 797 akcji Spółki po cenie 1,32 zł za jedną akcję. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
d3c077i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2015-01-26 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i