Trwa ładowanie...
d1ku4yj

Sigvaris Holding ogłosił wezwanie na 100% akcji Pani Teresa - Medica

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Sigvaris Holding AG, w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Pani Teresa - Medica, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz  zamiarem wycofania ich z obrotu regulowanego, ogłosił wezwanie na 2 408 077 akcji, co odpowiada 3 075 177 głosom na walnym zgromadzeniu, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Pani Teresa Medica. Cena, za którą wzywający zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi 15,45 zł  za jedną akcję bez względu na rodzaj akcji, zaś cena za akcje należące do akcjonariusz większościowej została ustalona na 13,40 zł za sztukę.

Share
d1ku4yj

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów została ustalona na 30 września, a data zakończenia na 29 października. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 3 listopada, a data rozliczenia - 5 listopada br. Termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, gdy zrealizowany zostanie cel wezwania, czyli nabycie wszystkich akcji.

"W wyniku wezwania, podmiot nabywający zamierza nabyć 100% akcji spółki, czyli 2 408 077 akcji, co odpowiada 3 075 177 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu z akcji na okaziciela (zdematerializowanych) wynosi 1 740 977 głosów, co (po zaokrągleniu w dół do drugiego miejsca po przecinku) stanowi 56,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Wzywający zamierza nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 2 767 660 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 90% ich ogólnej liczby, podano także.

d1ku4yj

Spółka podała, że cena, za którą wzywający zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi 15,45 zł za jedną akcję bez względu na rodzaj akcji, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy wzywający i akcjonariusz większościowa postanowili, że cena nabycia za akcje akcjonariusz większościowej jest niższa niż cena nabycia i wynosi 13,40 zł za jedną akcję akcjonariusz większościowej.

Przedmiotem niniejszego wezwania jest 2 408 077 akcji o wartości nominalnej 25 groszy (?) w tym: 667 100 akcji imiennych serii A(1) uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A(1) przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki; 1 332 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A(2) uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda, 285 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda oraz 123 077 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda" - czytamy dalej.

W związku z faktem, że przedmiotem wezwania są zarówno akcje na okaziciela jak i akcje imienne, które są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu, wzywający będzie kierował się liczbą głosów a nie liczbą akcji, po osiągnięciu której będzie zobowiązany do nabycia akcji w wezwaniu.

Bezpośrednio po zakończeniu wezwania podmioty zależne od wzywającego nie będą posiadać bezpośrednio żadnych akcji.

d1ku4yj

Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku Zachodniego WBK.

Wczoraj Anna Sobkowiak - większościowy akcjonariusz spółki Pani Teresa Medica - zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Sigvaris Holding AG dotyczącą warunków przejęcia kontroli nad spółką i sprzedaży pakietu akcji za łącznie 26,26 mln zł.

Zgodnie z umową inwestycyjną większościowy akcjonariusz zobowiązał się sprzedać inwestorowi i przenieść na niego wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, to jest 1 960 000 akcji spółki, stanowiących 81,39% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 85,43% głosów na walnym zgromadzeniu.

Anna Sobkowiak zobowiązała się odpowiedzieć na wezwanie inwestora w stosunku do wszystkich posiadanych przez niego sprzedawanych akcji.

d1ku4yj

Pani Teresa Medica jest liderem na krajowym rynku wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych i kompresyjnych. Firma projektuje i produkuje tekstylne i dziewiarskie wyroby medyczne, stosowane w profilaktyce, chirurgii, rehabilitacji i ortopedii. W czasie 24-letniej działalności spółki powstała bogata oferta wyrobów (ponad 3000 indeksów) oferowanych pod dwiema markami: Pani Teresa oraz Basis Active. W 2007 r. firma zadebiutowała na warszawskiej GPW.

(ISBnews)

d1ku4yj

Podziel się opinią

Share
d1ku4yj
d1ku4yj