Trwa ładowanie...
d1m2yrb

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach (2/2013)

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach (2/2013)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Silva Capital Group S.A. informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Spółki Calatrava Capital S.A. (Akcjonariusz) o przekroczeniu w liczbie głosów ogółem w Spółce Silva Capital Group S.A. powyżej progu 5%. Wg informacji zawartych w zawiadomieniu: 1. Przed zdarzeniem Grupa Kapitałowa Calatrava Capital S.A. nie posiadała akcji Silva Capital Group S.A. 2. Po zdarzeniu Grupa Kapitałowa Calatrava Capital S.A posiada (10.896.824) akcji Silva Capital Group S.A. dające 7,70% udział w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Silva Capital Group S.A., 7,35% (10.399.104) akcji bezpośrednio przez Spółkę Calatrava Capital S.A., 0,35% (497.720) akcji pośrednio przez Spółkę Calatrava Fund (CY) Ltd 3. Nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego
zawiadomienia posiadające akcje spółki inne niż wskazane w niniejszym zawiadomieniu. 4. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sarmacka | | 18/48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 600 396 390 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7792383479 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Adam Gbiorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb