Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (26/2012)

SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (26/2012)
Share
d32fk1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SIMPLE Spółka Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki: Pana Bogusława Mitura, oraz CRON Sp. z o.o. ("Akcjonariusze") sporządzone w na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informujące, iż w wyniku rejestracji akcji serii J zmienił się stan posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz Bogusław Mitura poinformował o zmianie (zmniejszeniu) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zmianą stanu posiadania Bogusław Mitura posiadał ogółem 506693 akcji reprezentujących 21.30 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 506693 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,30 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Wskutek ww. zdarzenia Bogusław Mitura posiada obecnie ogółem 828904 akcje reprezentujące 18.92 % kapitału zakładowego
Spółki, uprawniających do 828904 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18.92 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Akcjonariusz Bogusław Mitura poinformował, iż dopuszcza możliwość zwiększenia posiadanego pakietu akcji w Spółce. Akcjonariusz CRON Sp. z o.o. poinformował o zmianie (zwiększeniu) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zmianą stanu posiadania CRON Sp. z o.o. posiadała ogółem 577688 akcji reprezentujących 24,28 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 577688 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,28 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Wskutek ww. zdarzenia CRON Sp. z o.o. posiada obecnie ogółem 1135776 akcji reprezentujących 25,9 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1135776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,9 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Akcjonariusz CRON Sp. z o.o. poinformował, iż dopuszcza możliwość zwiększenia posiadanego pakietu akcji w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bronisława Czecha 49/51
(ulica) (numer)
812 58 98 815 49 83
(telefon) (fax)
simple@simple.com.pl simple.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-22-578 012642634
(NIP) (REGON)
d32fk1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu
2012-08-01 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w