Trwa ładowanie...
d2d2lyd

Skarb Państwa wniósł skargę na wyrok sądu ws. przetargu na obsługę pocztową CUW

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - InPost otrzymał skargę Skarbu Państwa - Centrum Usług Wspólnych (instytucja gospodarki budżetowej), działającego w imieniu Jednostek Administracji Publicznej (skarżąca) o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z powodu nieważności postępowania wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku, podał InPost.
Share
d2d2lyd

"Jako uzasadnienie skargi dotyczącej wznowienia postępowania skarżąca wskazała:

a) brak zawiadomienia o terminie rozprawy wyznaczonym na 15 października 2015 roku,

b) brak reprezentowania i działania strony skarżącej na rozprawie w dniu 15 października 2015 roku, (zakończonej wydaniem wyroku w sprawie w dniu 29 października 2015 roku) w szczególności wobec faktu, iż na rozprawie w dniu 15 października 2015 roku emitent złożył pismo procesowe, które zostało przez sąd przyjęte,

d2d2lyd

c) brak możliwości zapoznania się z treścią złożonego pisma procesowego oraz ustosunkowania się do jego treści. Skarżąca stoi na stanowisku, iż na skutek pomyłki sądu, zarówno skarżąca jak i jej pełnomocnik nie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie rozprawy, co uniemożliwiono stronie skarżącej skuteczną obronę swoich praw" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec października ub.r. sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), w którym KIO uwzględniło odwołanie emitenta od dokonanego przez CUW unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek administracji państwowej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez InPost uznana została za najkorzystniejszą.

InPost to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa. Zadebiutowała w październiku 2015 roku na GPW. Należy do grupy kapitałowej Integer.pl, również notowanej na warszawskiej giełdzie. InPost rozpoczął działalność kurierską w czerwcu tego roku.

(ISBnews)

d2d2lyd

Podziel się opinią

Share
d2d2lyd
d2d2lyd