Trwa ładowanie...
d3lh0wb

SKARBIEC HOLDING S.A. - Aktualizacja informacji o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcj ...

SKARBIEC HOLDING S.A. - Aktualizacja informacji o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcji SKARBIEC HOLDING S.A. (5/2015)

Share
d3lh0wb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcji SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skarbiec Holding S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2014 z dnia 20 listopada 2014r. oraz nr 8/2014 z dnia 2 grudnia 2014r. informuje, iż po otrzymaniu dodatkowych rozliczeń i faktur związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji Skarbiec Holding S.A., ostateczna łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej wyniosła 1 566 202,24 zł netto (bez VAT). Na przedmiotową sumę składają się koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 351 088,17 zł netto, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 984 584,07 zł netto, d) promocji oferty: 230 530,00 zł netto. Pozostałe koszty oferty zostały poniesione przez Skarbiec Holding Limited z siedzibą na Cyprze (Akcjonariusz Sprzedający). Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Wszystkie powyższe koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych jako koszty okresu i
rozliczone w wynik finansowy okresu bieżącego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji ?Pozostałe koszty operacyjne?. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł 1,15 zł. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 33 ust. 1 pkt 12) oraz pkt 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-695 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWOGRODZKA | | 47A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 521 31 99 | | +48 22 521 31 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-01-31-150 | | 141318276 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Bartosz Józefiak Członek Zarządu
2015-02-11 Paweł Kurowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb