Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

SKARBIEC HOLDING S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu gie ...

SKARBIEC HOLDING S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A SKARBIEC HOLDING S.A. (2/2014)
Share
d10b8ga
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A SKARBIEC HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 14 listopada 2014 r. SKARBIEC HOLDING S.A. (?Spółka?) otrzymała uchwałę nr 1280/14 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A Spółki. Zgodnie z uchwałą Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem ich zamiany z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. Podstawa prawna: § 34 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne(fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
NOWOGRODZKA 47A
(ulica) (numer)
+48 22 521 31 99 +48 22 521 31 00
(telefon) (fax)
kontakt@skarbiecholding.pl www.skarbiecholding.pl
(e-mail) (www)
701-01-31-150 141318276
(NIP) (REGON)
d10b8ga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Marek Rybiec Prezes Zarządu
2014-11-18 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga