Trwa ładowanie...
d1hntnf
d1hntnf
espi

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypad ...

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (14/2014)
Share
d1hntnf
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-11-20 2014-10-31
Wartość aktywów netto 60 932 313,65 60 490 612,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 931,73 924,98

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-21
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 47A
(ulica) ( numer)
521 30 19 521 30 80
(telefon) (fax) (e-mail)
107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1hntnf

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-21 Michał Francuz Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1hntnf

Podziel się opinią

Share
d1hntnf
d1hntnf