Trwa ładowanie...
d39efcg

SKOTAN S.A. - Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energ ...

SKOTAN S.A. - Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych (4/2015)

Share
d39efcg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 22.10.2014 roku dotyczącego projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" (Projekt), w którym wskazano, iż okres kwalifikowalności wydatków do Projektu kończy się w dniu 31 marca 2015 r., Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że na wniosek Spółki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wydłużyła termin realizacji Projektu do dnia 31 maja 2015 r. Wydłużenie okresu realizacji Projektu nastąpiło w wyniku konieczności optymalizacji pracy instalacji badawczej pod kątem wydajności energetycznej, w tym sparametryzowania pracy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych i dostosowania systemu sterowania przy zasilaniu gazem koksowniczym. Zgodnie z treścią aneksu do umowy z PARP zawartego w związku z powyższym wydłużeniem terminu, Emitent jest zobowiązany, z zastrzeżeniem warunków określonych w umowie o dofinansowanie, do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie
określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 31 maja 2018 roku, nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dyrekcyjna | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 60 30 630 | | 032 60 30 620 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg