Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w
espi

SKOTAN S.A. - Zawiadomienie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS S.A. o przekroczeniu progu...

SKOTAN S.A. - Zawiadomienie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. (5/2012)
Share
d3ng84w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (Fundusz), w którym poinformował on na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), że w dniu 1 lutego 2012 r. w wyniku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz nabył 289.349 sztuk akcji SKOTAN S.A., w wyniku czego wzrósł stan posiadania akcji spółki SKOTAN S.A. przez Fundusz w stosunku do dotychczasowego o 0,54%. Zgodnie z treścią zawiadomienia przed zwiększeniem udziału, Fundusz posiadał 2.436.000 sztuk akcji SKOTAN S.A., które stanowiły 4,51% w kapitale zakładowym SKOTAN S.A. i dawały 2.436.000 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, co stanowiło 4,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku transakcji Fundusz posiada
łącznie 2.725.349 sztuk akcji SKOTAN S.A. , co stanowi 5,05% w kapitale zakładowym SKOTAN S.A., uprawniających do 2.725.349 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKOTAN S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-007 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Uniwersytecka 13
(ulica) (numer)
032 60 30 630 032 60 30 620
(telefon) (fax)
biuro@skotansa.pl www.skotansa.pl
(e-mail) (www)
5480076967 070629344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w