Trwa ładowanie...
d1y28k8
wydarzenia

Skrót wiadomości - środa, 30 stycznia

...

Share
d1y28k8

31.01. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

d1y28k8

W ostatnim czasie RPP jest w cyklu obniżania stóp procentowych i można się spodziewać, że ten cykl będzie trwał - poinformował prezes NBP Marek Belka.

W przypadku nadmiernych i nieuzasadnionych wahań kursu złotego, bank centralny jest gotowy interweniować w celu zapobiegania spekulacji - poinformował w środę prezes NBP Marek Belka.

Rządowy program Inwestycje Polskie może w ciągu kilku lat działalności zwiększyć PKB o mniej niż 0,5 proc. - poinformował w środę prezes NBP Marek Belka.

Def. sektora w 2012 roku nie pownien być większy niż 3,5 proc. PKB - powiedział w Senacie szef NBP Marek Belka.

d1y28k8

Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, który ma na celu ustanowienie Rady ds. Ryzyka Systemowego powinien "niedługo" trafić do parlamentu - powiedział prezes NBP Marek Belka.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego w III kw. 2012 roku wyniósł 2,9 proc. PKB, czyli 11,2 mld zł, a wynik pierwotny wyniósł -0,2 proc. PKB - podał resort finansów w opracowaniu kwartalnym.

Obecna Rada Polityki Pieniężnej prowadzi politykę stabilnych stóp procentowych, czyli skala zmian stóp procentowych jest w przedziale od 3,50 proc. do 4,75 proc. - poinformował prezes NBP Marek Belka.

Zysk NBP za 2012 rok przekroczy 400 mln zł - powiedział na posiedzeniu senatu szef NBP Marek Belka.

d1y28k8

Szybka obniżka stóp procentowych do 3,25 proc. jest potrzebna, ale dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w drugiej połowie roku byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby nie zrealizował się scenariusz oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro - uważa Jakub Borowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze.

Dołek koniunktury gospodarczej w Polsce nastąpi w pierwszym kwartale tego roku, ze wzrostem gospodarczym poniżej 1 proc., a być może nawet zbliżonym do zera. Kolejne kwartały powinny przynieść stopniowe ożywienie - uważa Maciej Reluga z Rady Gospodarczej przy premierze.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w styczniu 2013 r. wyniósł 85,4 pkt. wobec 86,7 pkt. w grudniu 2012 r.- wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w środę.

W wtorek, 29 stycznia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 25.332,82 mln zł wobec 26.896,67 mln zł w poniedziałek - podał NBP. W depozycie na koniec dnia znajdowało się 727,50 mln zł.

d1y28k8

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w styczniu 2013 r. wyniósł 26,8 pkt. wobec 29,0 pkt. w grudniu 2012 r. - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w środę.

Wskaźnik oczekiwań odnośnie wolumenu eksportu w polskim przemyśle w I kwartale 2013 r. wyniósł minus 2,4 pkt. wobec minus 5,6 pkt. w IV kwartale 2012 r. - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w środę.

W styczniu 2013 roku, po pesymistycznym spadku w grudniu, optymizm konsumentów w Polsce poprawił się - wynika z opublikowanych w środę badań Ipsos. Wskaźnik WOK wzrósł o 4 pkt. do 76 pkt., a wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wzrósł w I 2013 r. do 89,2 pkt. z 87,8 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie - podała Komisja Europejska w komunikacie.

d1y28k8

Produkt Krajowy Brutto USA spadł w IV kwartale 2012 roku o 0,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 25 stycznia 2013 r. o 8,1 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

W firmach w USA przybyło w styczniu 2013 r. 192 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services.

Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w grudniu 2012 r. o 0,1 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

d1y28k8

KE uważa, że Polska powinna sprawdzić wszystkie projekty drogowe zarządzane przez GDDKiA; dopóki nie będą wyjaśnione ew. nieprawidłowości i wzmocniony system kontroli, nie będą wypłacane pozostałe środki szacowane na ok. 4 mld euro - dowiedziała się PAP w KE.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów "zasadniczo" podtrzymuje plan podaży obligacji ogłoszony na I kwartał 2013 r. - poinformował PAP wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Polskie instytucje udzieliły w grudniu 2012 roku zamówień na łączną kwotę 10.021,6 mln zł, o 98,12 proc. więcej niż w listopadzie - wynika z obliczeń dokonanych przez PAP na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie TED.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 330,9 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Premier Węgier Viktor Orban zaapelował w środę do UE, by doceniła starania jego kraju o konsolidację budżetu i zamknęła procedurę nadmiernego deficytu, którą - jak powiedział - Węgry objęte są od chwili przystąpienia do Unii w 2004 r.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 2,28 proc. i wyniósł 11.113,95 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 1,0 proc. i wyniósł 2.382,48 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 0,57 proc. i wyniósł 19.394,57 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 1,12 proc. i wyniósł 2496,15 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,25 proc., do 6.323,11 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 0,54 proc. i wyniósł 3.765,52 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,47 proc. i wyniósł 7.811,31 pkt.

SPÓŁKI

Cena sprzedaży akcji Banku Pekao w przyspieszonej budowie księgi popytu wyniesie 156 zł - poinformowało PAP źródło rynkowe.

PKN Orlen przeprowadzi w tym roku maksymalnie dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego. Najbliższy rozpocznie się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału w gminie Wierzbica, w miejscowości Syczyn - poinformowało PAP biuro prasowe płockiego koncernu. Szczelinowaniu poddany zostanie 1000-metrowy odcinek horyzontalny.

W lutym i w marcu mają rozpocząć się trzy kolejne odwierty PGNiG w poszukiwaniu gazu łupkowego na Pomorzu - poinformowało PAP biuro prasowe Polskiego Górnictwa i Gazownictwa Naftowego.

PGNiG wstępnie sonduje rynek pod kątem sprzedaży koncesji bądź udziałów w Pakistanie, Libii i Egipcie, jednocześnie realizując zobowiązania koncesyjne. W maju rozpocznie produkcję w Pakistanie, a w marcu przystąpi do pierwszego odwiertu w Egipcie. Z Libii wycofuje pracowników w związku z niestabilną sytuacją w kraju.

Asseco Poland prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia spółki w Rosji. Do ustalenia pozostał jeden punkt i od niego uzależniona jest finalizacja akwizycji. Gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem Asseco zacznie rozmawiać z innymi spółkami - poinformował PAP Adam Góral, prezes Asseco Poland.

Konsorcjum firm ze spółką Wasko jako liderem podpisało dwie umowy o wartości 91 mln zł brutto - podało Wasko w komunikacie.

Plast-Box obniżył prognozę zysku netto grupy na 2013 rok do 6,6 mln zł, podwyższając jednocześnie prognozę przychodów do 144,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. EBITDA ma wynieść 17,8 mln zł, a zysk brutto 7,7 mln zł.

Zarząd Neuki będzie rekomendował radzie nadzorczej i ZWZ spółki wypłatę dywidendy za 2012 r. w wysokości 3,2 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Oferta konsorcjum Hawe na zakup TK Telekom jest najwyższa i wynosi 420-430 mln zł - poinformowało PAP źródło zbliżone do transakcji. Zarówno Hawe jak i PKP, właściciel TK Telekom, odmówiły komentarza w tej sprawie.

Hawe jest nadal zainteresowane transakcją zakupu TK Telekom i potwierdza, że jej zakończenie jest możliwe w ciągu 2 tygodni. Giełdowa spółka liczy na 300 mln zł synergii wynikających z ewentualnego przejęcia - poinformował PAP Jerzy Karney, prezes Hawe.

Rada nadzorcza Polimeksu rozpoczęła proces wyboru prezesa dla spółki, sporządzono długą lista kandydatów, na której znalazło się 27 nazwisk, po czym proces wstrzymano. Ma on zostać dokończony przez radę nadzorczą spółki w nowym składzie - poinformował PAP przewodniczący rady nadzorczej Jan Woźniak.

Jastrzębska Spółka Węglowa wystąpiła z wnioskiem do ministra środowiska o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla i metanu przez kopalnię Krupiński do 2030 roku. Obecna koncesja wygasa z końcem 2015 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

ArcelorMittal Warszawa wstrzymał czasowo produkcję zarówno na wydziale stalowni, jak i na wydziale walcowni, odpowiednio na 9 i 11 dni - podała spółka w komunikacie prasowym.

Rada nadzorcza PGNiG rozpoczyna postępowanie konkursowe dotyczące wyboru dwóch członków zarządu spółki: wiceprezesa ds. finansowych i wiceprezesa ds. poszukiwań - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

W dniach od 21 do 27 stycznia 2013 r. największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował TVN. Udział ten wyniósł 12,93 proc., co oznacza 31,94 mln zł wpływów. Drugie miejsce zajął Polsat z udziałem na poziomie 12,52 proc., czyli wpływami rzędu 30,92 mln zł - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

W dniach od 21 do 27 stycznia 2013 r. udział TVN w oglądalności wyniósł 12,63 proc. wobec 12,85 proc. tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 12,45 proc. wobec 12,98 proc. przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement.

Telewizja Polsat ocenia, że w 2013 roku rynek reklamy TV może spaść rok do roku o ok. 5,7 proc. Jest to założenie zgodne z prognozami ZenithOptimedia - poinformował PAP Maciej Stec, członek zarządu Polsatu.

Fundusz Ipopema 76 FIZAN podpisał z Constantia Industries umowę kupna niemieckiej grupy Impress, producenta powierzchni dekoracyjnych do mebli i podłóg - poinformowała Contantia Industries w komunikacie prasowym.

Fundusz Noble Funds FIO zarządzany przez Noble Funds TFI zwiększył zaangażowanie w Rank Progress do 7,35 proc. w kapitale zakładowym spółki i 5,11 proc. głosów na jej walnym - podała spółka w komunikacie.

Enel-Med odwołał prognozy przychodów na 2012 i 2013 rok, które opublikował w prospekcie emisyjnym - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Forte spodziewa się w 2013 r. wzrostu sprzedaży w Polsce i w Niemczech, łącznie sprzedaż ma wzrosnąć o 5-10 proc. Dywidenda spółki za 2012 r. może być wyższa niż 0,75 zł na akcję z ubiegłych lat, ale będzie to zależne od wyników pierwszych miesięcy 2013 r. - poinformował PAP Maciej Formanowicz, prezes Forte.

Enel-Med odwołał prognozy przychodów na 2012 i 2013 rok, które opublikował w prospekcie emisyjnym - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Rainbow Tours, który w ubiegłym roku miał ok. 630 mln zł przychodów, w tym roku zakłada obroty na poziomie ok. 700 mln zł. Spółka stawia przede wszystkim na poprawę rentowności, będzie dążyć do 2-procentowej rentowności netto - poinformował w rozmowie z PAP Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow Tours.

Resort skarbu dopuścił do due diligence Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim wszystkie trzy podmioty, które złożyły oferty wstępne na zakup akcji tej spółki, tj. Hortico, LMB Capital oraz Piotra i Bogusławę Miranowskich - podał MSP w komunikacie.

Zysk operacyjny na akcję spółki Boeing wyniósł w IV kw. 2012 r. 1,28 USD - podał Boeing w środowym raporcie kwartalnym.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada w tym roku nieznaczny wzrost wydobycia węgla i spodziewa się co najmniej stabilizacji jego cen; spółka redukuje też stan zapasów węgla i koksu - poinformował prezes JSW Jarosław Zagórowski.

Orange Costumer Service, spółka zależna grupy TP, zmniejszy zatrudnienie o 540 osób. Wszystkie związki zawodowe działające w TP zaakceptowały w środę porozumienie w tej sprawie - poinformował PAP Robert Materna, przewodniczący Związku Zawodowego "Błękitna Linia".

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR Banku Pekao w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywa stabilną - podała agencja w komunikacie.

WALUTY

Gorsze od oczekiwań dane o kondycji gospodarki USA nie przełożyły się w znaczący sposób na kwotowania złotego. Zdaniem ekonomistów kluczowe dla zamknięcia tygodnia będą dane z amerykańskiego rynku pracy, które zostaną opublikowane w piątek o 14.30. Rynek obligacji do czasu posiedzenia RPP powinien pozostać przewidywalny.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,0938, a kurs złotego do euro na 4,1858 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3541 USD i 123,55 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

W opinii Narodowego Banku Polskiego zjawisko zmniejszającej się liczby banków biorących udział w fixingu stawek WIBOR może być niekorzystne ze względu na wiarygodność tych stawek - ocenia w rozmowie z PAP Krzysztof Senderowicz, dyrektor Departamentu Operacji Krajowych NBP.

Stawka referencyjna Polonia wzrosła w środę do 4,04 proc. z 3,11 proc. we wtorek - podał NBP.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko spadają, ale są blisko najwyższych poziomów od 4 miesięcy. Rynek czeka na środowy komunikat Fed po posiedzeniu banku - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana na 97,52 USD, po spadku o 5 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na III 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 114,63-114,65 USD za baryłkę.

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 5,95 mln baryłek, czyli 1,6 proc., do 369,06 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 8214,75 dolara za tonę.

OPINIE, PROGNOZY

Środowe spadki na GPW są pochodną zachowania akcji Banku Pekao oraz słabych danych o PKB Stanów Zjednoczonych w IV kw. - oceniają analitycy. Dodają, że środa popsuła sytuację techniczną i na najbliższych sesjach WIG 20 może stracić kolejne 1-2 proc.

ZenithOptimedia spodziewa się, że w 2013 roku rynek reklamy w Polsce spadnie o 5-6 proc. Jeśli jednak w drugiej połowie roku nie nastąpi poprawa sytuacji makroekonomicznej spadki mogą sięgnąć poziomu 7-8 proc. - poinformowała PAP Agnieszka Czajkowska, rzecznik prasowy ZenithOptimedia.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Spółki węglowe nie planują w 2013 roku zwolnień, chcą zatrudniać nowych pracowników - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Wypłacając w grudniu pomoc dla LOT-u Polska nie dopełniła obowiązków wynikających z prawa UE; Komisja Europejska bada sprawę, ale nie jest już związana żadnym terminem rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie pomocy - poinformował w środę PAP rzecznik KE.

Rynki energii Polski i Rumunii planują przyłączyć się do rynku obejmującego Czechy, Słowację i Węgry, działającego w ramach Market Coupling - poinformowali w środę przedstawiciele regulatorów, operatorów i giełd regionu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje ogłoszenie wyników przetargu na rezerwacje częstotliwości z zakresu 1800 MHz w pierwszej połowie lutego. UKE otrzymał już opinię prezes UOKiK w sprawie oceny ofert złożonych w przetargu w zakresie zachowania warunków konkurencji - poinformowało PAP biuro prasowe UKE.

Przewozy osób kolejami w całym 2012 roku wzrosły rdr o 3,55 proc. do 273,9 mln osób - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Przewozy ładunków kolejami w całym 2012 roku spadły rok do roku o 7,24 proc. do 231,3 mln ton, a praca przewozowa o 9,10 proc. do 49 mld 63,6 mln tonokilometrów - podał Urząd Transportu Kolejowego.

MSZ zachęca polskie firmy do udziału w projekcie "Polska-Rosja. Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej". Resort chce w ten sposób wesprzeć starania polskiego biznesu o pozyskanie kontraktów na inwestycje związane z Mundialem 2018 w Rosji.

WYDARZENIA Z KRAJU ------------------

KE potwierdziła we wtorek, że przerwała wypłaty funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez GDDKiA w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. W piątek z KE mają rozmawiać ministrowie rozwoju regionalnego i transportu.

Mimo utraty środków w wysokości 3,5 mld zł z Komisji Europejskiej GDDKiA nie planuje emisji obligacji na rzecz KFD, gdyż liczy, że sprawa w krótkim czasie zostanie wyjaśniona - powiedziała PAP wicedyrektor GDDKiA Magdalena Jaworska.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli czeka na rozpatrzenie sprawa 11 osób oskarżonych o udział w "zmowach przetargowych" przy realizacji inwestycji drogowych. To ta sprawa spowodowała przerwanie wypłaty 3,5 mld zł z funduszy UE na projekty drogowe w Polsce.

Z rozmów prowadzonych z urzędnikami Komisji Europejskiej wynika, że realnym terminem odblokowania pieniędzy dla Polski na kontrakty drogowe jest połowa marca - powiedziała w środę dziennikarzom wiceminister transportu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Ruch Palikota przygotował wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Politycy Ruchu zarzucają Gowinowi m.in., że "w rażący sposób minął się z prawdą" ws. projektów dotyczących związków partnerskich. Wsparcie dla wniosku deklaruje jedynie SLD.

Ruch Palikota zawiadomił w środę prokuraturę w związku z wypowiedziami posłanki PiS Krystyny Pawłowicz dotyczącymi homoseksualistów i posłanki RP Anny Grodzkiej - poinformował PAP poseł RP Artur Dębski. Ruch określa te wypowiedzi jako "faszystowskie".

Solidarna Polska zapowiedziała w środę wniosek o wotum nieufności wobec ministra transportu Sławomira Nowaka w związku z decyzją KE o wstrzymaniu funduszy UE na polskie drogi. Lider SP Zbigniew Ziobro poinformował, że wniosek zostanie przedstawiony w poniedziałek.

Polska nie poprze projektu unijnej dyrektywy tytoniowej - potwierdził w środowej rozmowie z PAP rzecznik ministra zdrowia Krzysztof Bąk.

Projektem nowelizacji ustawy dotyczącej uboju rytualnego, przygotowanym przez resort rolnictwa, zajmie się w najbliższy wtorek Rada Ministrów - zapowiedział w środę minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY ----------------------

Amerykański sąd federalny zaakceptował ugodę między koncernem naftowym BP a władzami USA, zgodnie z którą firma zapłaci karę w wysokości 4,5 mld dol. za wyciek ropy i katastrofę ekologiczną w Zatoce Meksykańskiej w 2010 r.

Federacja Rosyjska wypowiedziała umowę ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącą współpracy organów ochrony prawa obu krajów, w tym w walce z obrotem narkotykami - poinformowano w środę na stronie internetowej rosyjskiego rządu.

Premier Litwy Algirdas Butkeviczius zabiegał w środę w Brukseli o szybszy wzrost poziomu dopłat dla rolników z jego kraju i państw bałtyckich przed przyszłotygodniową batalią o kształt nowego wieloletniego budżetu UE.

Saharyjscy dżihadyści rozbici przez Francuzów w Mali mogą przeprawić się przez pustynię do Libii i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tego państwa - ostrzega ONZ.

Korea Południowa w środę wystrzeliła rakietę, która po raz pierwszy wyniosła na orbitę okołoziemską satelitę. Tym samym kraj wszedł do klubu azjatyckich potęg kosmicznych. Wcześniejsze dwie próby nie powiodły się.

Kraje uczestniczące w konferencji donatorów dla syryjskich cywilów zobowiązały się do przekazania łącznej pomocy ponad 1,5 mld dolarów - ogłosił w środę po południu w Kuwejcie sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun. Przekroczono tym samym wyznaczony przez ONZ cel.

Szef amerykańskiego koncernu Boeing Jim McNerney ocenił w środę, że w postępowaniu dotyczącym przyczyn awarii samolotów 787 Dreamliner, które doprowadziły do uziemienia niemal wszystkich maszyn tego typu, poczyniono "znaczne postępy".

(PAP)

pif/ ana/ asa/

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8