Trwa ładowanie...
d1vrpnj

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- PZU planuje, że 2017 rok przyniesie poprawę rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych - poinformował Roger Hodgkiss, członek zarządu PZU.

Share
d1vrpnj

- Zysk netto grupy PZU w III kwartale 2016 roku wzrósł do 649 mln zł z 510,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Rynek spodziewał się, że zysk netto wyniesie 631 mln zł.

- PZU zaprzeczyło medialnym informacjom, że chce kupić aktywa koncernu piwnego SABMillera w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes PZU Michał Krupiński.

- Bank Pekao SA, liczy, że w 2016 roku przekroczy plan sprzedaży kredytów detalicznych i wyniesie ona 13-14 mld zł - poinformował prezes Luigi Lovaglio.

- Bank Pekao SA podtrzymuje, że w 2016 roku jego zysk netto będzie bliski zyskowi osiągniętemu w 2015 roku - poinformował na czwartkowej konferencji prezes Luigi Lovaglio.

d1vrpnj

- Bank Pekao SA ocenia, że IV kwartał 2016 roku może przynieść poprawę poziomu kosztów ryzyka - poinformował prezes Luigi Lovaglio.

- Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2016 roku spadł do 520,7 mln zł z 610,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 484,3 mln zł.

- PGNiG przez najbliższych 15 lat będzie wydobywać w Norwegii co najmniej 0,5 mld m sześc. gazu rocznie - poinformował podczas konferencji EuroPower Marek Woszczyk, dyrektor generalny PGNiG Upstream International.

- PGNiG Upstream International jest zainteresowany zakupem złóż produkcyjnych na szelfie norweskim. Spółka analizuje rynek pod kątem akwizycji. Realna perspektywa ewentualnej transakcji to przyszły rok - poinformował PAP Marek Woszczyk, dyrektor generalny PGNiG Upstream International.

d1vrpnj

- Tauron pracuje nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego grupy. Rozważa m.in. emisję obligacji podporządkowanych o wartości ok. 800 mln zł obejmowanych przez EBI i wydłużenie okresu zapadalności długu - poinformowali przedstawiciele spółki.

- Tauron zakłada w '17 przynajmniej zatrzymanie trendu spadkowego na poziomie EBITDA - poinformował na konferencji Wiceprezes Marek Wadowski.

- Tauron rozpoczął rozmowy z potencjalnymi inwestorami dla Jaworzna - poinformował na konferencji wiceprezes spółki Jarosław Broda.

- Wysoki poziom dobowego wydobycia węgla odnotowany przez Tauron w październiku nie utrzyma się w IV kwartale 2016 r. i w 2017 r., jednak mimo to wynik EBITDA segmentu wydobycia pozostanie dodatni - poinformował na konferencji prezes Tauronu Remigiusz Nowakowski.

d1vrpnj

- Wyniki Enei za III kwartał 2016 r. były zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wzrósł do 249,4 mln zł z 419,6 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 233,1 mln zł.

- Enea wyda w tym roku jeszcze 1 mld zł na inwestycje. Łącznie tegoroczny CAPEX ma wynieść ok. 2,8 mld zł - poinformował prezes Mirosław Kowalik.

- KGHM wraz z japońskim partnerem, koncernem Sumitomo, weryfikuje rozwój chilijskiej kopalni Sierra Gorda w trzech scenariuszach - podała spółka w prezentacji do wyników za III kwartał. KGHM przedstawi podsumowanie kierunków rozwoju swoich aktywów zagranicznych przy okazji publikacji wyników za 2016 r.

- KGHM pracuje nad weryfikacją założeń dotychczasowej strategii na lata 2015-2020. Planuje przedstawić zaktualizowany dokument do końca I kw. 2017 - poinformował na konferencji prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

d1vrpnj

- PGE ma zwrócić do spółki Zarządcy Rozliczeń kwotę około 66,2 mln zł tytułem korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok do 2009 - poinformowało PGE w komunikacie.

- Eurocash spodziewa się w czwartym kwartale utrzymania trendów widocznych w wynikach spółki w III kwartale. W przyszłym roku spółka chce wrócić do wzrostów wyników i zwiększyć EBITDA o 10 proc. - poinformował PAP członek zarządu Jacek Owczarek.

- Lokum Deweloper zakłada, że w 2017 roku rozpozna w wyniku podobną rdr liczbę lokali, czyli ok. 600. Spółka liczy w tym czasie na duży wzrost sprzedaży. W samym Wrocławiu ma być ona większa o co najmniej kilkanaście procent. Do zestawienia wejdą także lokale sprzedane w krakowskich projektach.

- Bogdanka zaraportowała w III kwartale 45,2 mln zł zysku netto i 45,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się zgodny z szacunkami wcześniej publikowanymi przez spółkę.

d1vrpnj

- Bogdanka może wyprodukować i sprzedać w tym roku blisko 9 mln ton węgla - podała Enea w komunikacie prasowym.

- Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2016 roku wyniósł 58,7 mln zł wobec 70,1 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 72,5 mln zł zysku.

- Zysk netto grupy CCC, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2016 roku 8,2 mln zł wobec 33,8 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 11 mln zł zysku netto.

- Grupa CCC w latach 2017-2019 przewiduje otwarcie około 300.000 m kw. powierzchni handlowej. Średniorocznie wzrost ten wyniesie 100.000 m kw. Stopień zaawansowania umów najmu na 2017 rok wynosi obecnie około 70 proc. - wynika z prezentacji przygotowanej przez spółkę.

d1vrpnj

- CCC utrzymuje w listopadzie tendencje sprzedażowe z października tego roku - poinformował wiceprezes spółki Piotr Nowjalis.

- CCC chce obniżyć wskaźnik zadłużenie/EBITDA na koniec 2016 roku do 1,6-1,8 - poinformował wiceprezes CCC Piotr Nowjalis.

- CCC planuje znacznie ograniczyć ekspansję w Niemczech, jeśli nie poprawi się rentowność sprzedaży na tamtejszym rynku. Chce też otworzyć do 20 sklepów w Rosji, a następnie przyjrzeć się ich wynikom i rentowności - poinformował wiceprezes CCC Piotr Nowjalis.

- Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2016 roku 14,5 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 6,6 mln zł straty rok temu. Starta okazała się wyższa od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP, którzy zakładali, że wyniesie ona 11,3 mln zł.

- Agora ze względu na wolniejszą dynamikę rynku reklamowego koncentruje się na transformacji cyfrowej, rozwoju sieci kin Helios oraz uruchomieniu kanału telewizyjnego - poinformował prezes Bartosz Hojka. Dodał, że jednym z priorytetów zarządu jest utrzymanie rentowności segmentu prasowego, a w najbliższym czasie spółka nie planuje kolejnych zwolnień i zamknięć tytułów.

- Śnieżka chce rozwijać sprzedaż w Unii Europejskiej, by uniezależnić się od rynków wschodnich. Co prawda w ostatnim czasie wyraźnie odczuwa poprawę na Ukrainie, ale słabo przedstawia się sytuacja na Białorusi. W kraju jej sprzedaż rośnie szybciej niż rynek, choć jest nieco niższa od założeń firmy.

- Ronson odkupi w celu umorzenia 108,3 mln akcji własnych posiadanych przez ITR 2012, dających 39,78 proc. na WZ, za łączną cenę 140,9 mln zł. W zamian deweloper sprzeda ITR 2012 projekt Nova Królikarnia za cenę ok. 161,8 mln zł - podał Ronson.

- KH Logistyka ogłosiła wykup 981.497 akcji Pekaesu, stanowiących 3,22 proc. kapitału zakładowego, po 15,1 zł za papier - podało Pekao Investment Banking, pośredniczące w wykupie.

- Udział Wieltonu w polskim rynku rejestracji nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wzrósł w okresie styczeń-październik do 16,03 proc. z 14,89 proc. rok wcześniej - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

- Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-październik 6,76 proc. wobec 3,01 proc. w analogicznym okresie 2015 roku - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

- Portfel podpisanych kontraktów Selvity na 2016 r. wynosi obecnie 63 mln zł - podała spółka. Jest to o 18 proc. więcej niż w listopadzie ubiegłego roku wynosił backlog na 2015 r.

- Vivid Games obecnie zakłada wydanie pięciu gier w 2017 r., ale prowadzi zaawansowane rozmowy w programie wydawniczym, więc ostatecznie może być ich więcej. Planowana na I kw. gra Metal Fist ma mieć zdecydowane wyższy ARPMAU niż Real Boxing. W związku z dużą liczbą premier spółka oczekuje, że 2017 r. może być dla niej rekordowy.

- Neuca liczy, że decyzja UOKiK ws. przejęcia hurtowni Intra zostanie podjęta jeszcze w grudniu - poinformował na konferencji wiceprezes Grzegorz Dzik.

- Neuca chce wyhamować z przejęciami przychodni w 2017 roku, następnie może rozważyć przejęcia także w obszarze telemedycyny czy badań klinicznych - poinformował na konferencji wiceprezes Grzegorz Dzik. Ocenił też, że spółka jest na dobrej drodze do realizacji prognozy zysku netto na 2016 rok na poziomie 110 mln zł.

- Unibep podpisał umowę na realizację w technologii modułowej sześciu budynków w ramach inwestycji EnergiParken w miejscowości Melhus w Norwegii. Wartość umowy to około 90 mln NOK netto, czyli około 43 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- GDDKiA wybrała ofertę konsorcjum Qumaka i Matic jako najkorzystniejszą w przetargu na nowego systemu informacji drogowej. System ma umożliwić sprawną wymianę danych o ruchu drogowym między zarządcami dróg w Polsce - podała GDDKiA w komunikacie.

- Selvita spodziewa się w 2017 roku spowolnienia tempa wzrostu przychodów segmentu usługowego, ale docelowo chce osiągnąć w tym obszarze przynajmniej 10-proc. rentowność - poinformował na konferencji prezes Paweł Przewięźlikowski.

- Fundusze zarządzane przez Union Investment TFI zmniejszyły udział w kapitale Monnari Trade poniżej progu 5 proc. i mają obecnie 4,62 proc. akcji spółki - poinformowało Monnari Trade w komunikacie.

- Getin Holding otrzyma od swojej spółki zależnej Getin International 217,6 mln zł wynagrodzenia - podał Getin Holding w komunikacie. Pieniądze będą pochodzić z obniżenia kapitału zakładowego Getin International o 141,5 mln zł oraz z kapitału zapasowego spółki.

- GPW od 14 listopada zawiesza obrót akcjami spółek Westa i JJ Auto - podała Giełda w uchwałach zarządu.

================================ * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) ================================

d1vrpnj

Podziel się opinią

Share
d1vrpnj
d1vrpnj