Trwa ładowanie...
d3fbpzi

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- Bogdanka podpisała z PGNiG Termika aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego w latach 2013-2015. Aneks dotyczy dostaw węgla w 2015 r. W wyniku aneksu wartość umowy wynosi obecnie 805,3 mln zł tj. 15,1 proc. mniej w stosunku do kwoty z raportu bieżącego z listopada 2014 r. - podała spółka w komunikacie.

Share
d3fbpzi

- Prezes PKN Orlen Jacek Krawiec nie odbył jeszcze rozmowy z nowym ministrem skarbu Andrzejem Czerwińskim, ale ocenia, że sytuacja w zarządzie spółki jest stabilna. Prezes PKN Orlen widzi potencjał do dalszego wzrostu kursu spółki. W jego ocenie niskie ceny ropy mogą się utrzymać od 6 do 12 miesięcy, co korzystnie wpływa na marże.

- PKN Orlen byłby zainteresowany sprzedażą nawozowego segmentu Anwilu, gdyby pojawił się inwestor. Grupa chce natomiast inwestować w petrochemicznej części spółki zależnej - powiedział dziennikarzom Jacek Krawiec, prezes Orlenu w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego.

- PKN Orlen może w tym roku dokonać jeszcze jednej akwizycji spółki wydobywczej - powiedział dziennikarzom podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

d3fbpzi

- Kofola podpisała umowę nabycia 100 proc. udziałów w słowackiej spółce WAD Group, której warunki zawieszające powinny zostać spełnione w ciągu czterech miesięcy - podała Kofola w komunikacie.

- DI Investors zmienił nazwę na Vestor DM - poinformowała firma w komunikacie. Jest to efekt zmian w akcjonariacie spółki związanych z wykupem menadżerskim, w wyniku którego osoby zarządzające przejęły pełną kontrolę nad domem maklerskim.

- KNF zawiesiła postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mediacap złożonego w związku z publiczną emisją akcji serii E i przeniesieniem notowań na główny rynek - podał Mediacap w komunikacie. Wniosek o zawieszenie postępowania złożyła spółka.

- Europejskie Centrum Odszkodowań (EUCO) kieruje coraz więcej spraw o odszkodowania do ubezpieczycieli, którzy są obecnie bardziej skłonni do ugód. Spółka ma rozpoznane dwa nowe rynki zagraniczne, ale ekspansja nie nastąpi w tym roku, ze względu na dynamikę wzrostów w Polsce - poinformował PAP prezes Krzysztof Lewandowski.

d3fbpzi

- Vestor Dom Maklerski planuje w 2015 roku zrealizowanie czterech lub pięciu IPO - poinformował na konferencji Jakub Bartkiewicz, prezes zarządu. DM chce także przeprowadzić ponad 35 emisji obligacji.

- Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie InPostu i nakazała Centrum Usług Wspólnych unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz unieważnienie czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej - poinformowała Justyna Tomkowska, rzecznik KIO.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zlecić Sygnity usługi utrzymania systemu SODiR i modyfikacje oraz odkupić od spółki autorskie prawa majątkowe do systemu SODiR z kodami źródłowymi i dokumentacją techniczną. Szacunkowa wartość zamówienia to 55 mln zł netto - wynika z ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante, opublikowanego przez PFRON.

- Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o wypłacie 970,8 mln zł w formie dywidendy za 2014 r. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7,43 zł i jest zgodna z propozycją zarządu - podał bank w komunikacie.

d3fbpzi

- Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Torpol do 3,91 proc. akcji - podał Torpol w komunikacie.

- Summa Linguae prognozuje na 2015 rok wynik EBITDA na poziomie 655 tys. zł przy przychodach w wysokości blisko 6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Spółka windykacyjna Kredyt Inkaso spodziewa się wydać w tym roku obrotowym minimum 150 mln zł na nowe portfele wierzytelności. Skupi się na rynku rumuńskim, gdzie oferowanych jest obecnie dużo portfeli hipotecznych. KI wchodzi ponadto na rynek chorwacki - podali na konferencji przedstawiciele spółki.

- Akcjonariusze Europejskiego Centrum Odszkodowań (EUCO) zdecydowali, by za 2014 r. do akcjonariuszy trafiło 15 mln zł dywidendy, czyli 2,68 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

d3fbpzi

- UOKiK analizuje wniosek zarządu Bogdanki, który chce, by Urząd wszczął postępowanie dotyczące stosowania przez Kompanię Węglową niedozwolonych praktyk rynkowych. Wkrótce UOKiK ma zająć stanowisko w tej sprawie - poinformował PAP szef Urzędu Adam Jasser.

- LOT chce do 2020 r. być dwa razy większą firmą niż obecnie. Realizacja strategii wymaga kapitałów. Mogą one pochodzić od inwestora branżowego, od funduszy i z giełdy - poinformował na konferencji prezes Sebastian Mikosz.

- We wtorek 23 czerwca na rynku NewConnect zadebiutuje spółka informatyczna Infra - podała GPW w komunikacie.

- Zarząd Betacomu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2014/15 1,515 mln zł, czyli 0,75 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

d3fbpzi

- Tesgas przeznaczy na dywidendę 1,135 mln zł z zysku za 2014 r., co da 0,1 zł dywidendy na akcję - poinformował Tesgas w komunikacie.

- Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w Synektik i obecnie ma 424.506 akcji spółki, które uprawniają do wykonywania 4,98 proc. głosów - podała spółka w komunikacie.

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

d3fbpzi

Podziel się opinią

Share
d3fbpzi
d3fbpzi