Trwa ładowanie...
d1lqixh
d1lqixh
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Informacja o przeszacowaniu wartości krótkoterminowych aktywów finansow ...

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Informacja o przeszacowaniu wartości krótkoterminowych aktywów finansowych (4/2015)
Share
d1lqixh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYLINE INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przeszacowaniu wartości krótkoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości posiadanych akcji spółki Instalexport S.A., podjął decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartości tego aktywa w bilansie Spółki w wysokości 8 787 tys. zł. Wartość akcji Instalexport S.A. w sprawozdaniach finansowych Emitenta, sporządzonych po III kwartale 2014 r. wynosiła 8 895 tys. zł. W ocenie Zarządu Skyline Investment S.A. zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość zbywczą akcji Instalexport, w związku z tym Zarząd Emitenta przeprowadził test na utratę wartości akcji Instalexport według stanu aktywów netto na dzień 30.06.2014 r. Wśród najistotniejszych czynników wpływających na podjętą przez Zarząd Spółki decyzję dotyczącą konieczności dokonania odpisu aktualizacyjnego na wartości akcji Instalexport wymienić należy wyprzedaż posiadanych przez Instalexport aktywów oraz trudności w regulowaniu zobowiązań. Dokonany odpis aktualizacyjny na aktywach
finansowych Spółki wpłynie na obniżenie wyniku finansowego jak i wartości sumy bilansowej Emitenta oraz znajdzie odzwierciedlenie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2014 rok. Zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2015 publikacja sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej za rok 2014 nastąpi dnia 23 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
d1lqixh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Aneta Smolska Członek Zarządu Aneta Smolska
2015-01-26 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqixh

Podziel się opinią

Share
d1lqixh
d1lqixh