Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. (39/2014)

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. (39/2014)
Share
d27t0al

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Skystone Capital S.A. ("Emitent", Spółka") informuje, że w dniu 30 lipca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Jana Dziewolskiego, Pana Macieja Edwarda Srebro oraz Pana Roberta Kuraszkiewicza. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Sławomira Halabę, Pana Grzegorza Kubicę, Pana Łukasza Marczuka, Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, Pana Daniela Ozona oraz Pana Wiesławę Latałę. Ww. osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych wobec Spółki jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członkowie organów spółek kapitałowych i nie uczestniczą w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych jako członkowie ich organów. Ponadto osoby te nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy o KRS. Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 punkty 21 i 22 w zw. z § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zyciorysy czlonkow RN.pdf | Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d27t0al

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2014-07-31 Andrzej Marciniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al