Trwa ładowanie...
d4ddh2d
d4ddh2d

Śląskie/ W 2017 r. do podziału z RPO 2,5 mld zł unijnego wsparcia

Rozdysponowanie w 2017 r. ponad 620 mln euro (ok. 2,5 mld zł) z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 zaplanował samorząd tego regionu. Zarząd województwa przyjął właśnie harmonogram naborów projektów na przyszły rok.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ddh2d

Dotąd samorząd woj. śląskiego zakontraktował projekty wykorzystujące 17 proc. wszystkich środków RPO, a do końca roku planuje osiągnąć wskaźnik co najmniej 19 proc. Poziom zaangażowania środków RPO w przeprowadzone już i ogłoszone dotąd nabory osiągnął natomiast 50 proc. (co daje wartość przekraczającą 6,8 mld zł).

W harmonogramie na 2017 r. uwzględnione są nabory prowadzone w trybie otwartych konkursów dla wnioskodawców z całego regionu - na łączną kwotę ponad 400 mln euro, a także planowane odrębnie dla poszczególnych subregionów (subregion centralny w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT; pozostałe subregiony w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - RIT) łącznie na kwotę ponad 200 mln euro.

Spośród 56 zaplanowanych konkursów, subregionów będzie dotyczyło 48. W ich planowaniu uczestniczą podmioty reprezentujące lokalne samorządy (związki ZIT/RIT). Najwięcej, 18 konkursów zaplanował subregion centralny (rozdysponowanych tam ma zostać ponad 158 mln euro). Subregion zachodni zaplanował 12 naborów na ponad 23,2 mln euro, południowy - 10 naborów na prawie 15 mln euro i północny - osiem naborów na ok. 11 mln euro.

d4ddh2d

Największa kwota w harmonogramie na 2017 r. jest przypisana konkursom z obszaru wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, tj. ponad 155,3 mln euro. To projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego (np. zakupy niskoemisyjnych autobusów, budowę węzłów przesiadkowych oraz systemów zarządzania ruchem) czy efektowności energetycznej.

Kwota ok. 80 mln euro ma być przeznaczona na nabory projektów z obszaru innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz profesjonalizacji usług świadczonych dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu.

Kwoty rzędu ponad 70 mln euro zostaną zaangażowane w nabory z obszarów gospodarki społecznej i działań służących włączeniu społecznemu tzw. grup defaworyzowanych, inwestycji środowiskowych - szczególnie gospodarki odpadami i wodnościekowej, a także projektów dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz zdrowia.

Przyjęty harmonogram na 2017 r. ma charakter indykatywny, co oznacza, że zaplanowane nabory mogą w ciągu roku ulec pewnym modyfikacjom. Jego konstrukcja ma jednak zapewniać sprawne wdrażanie RPO woj. śląskiego, zgodnie z przyjętymi założeniami.

d4ddh2d

Ponadto, w 2017 r. zarząd woj. śląskiego przewiduje złożenie w tzw. ścieżce pozakonkursowej 24 projektów zidentyfikowanych w ramach RPO tego regionu, dla których wkład UE szacowany jest na poziomie ok. 300 mln zł.

W ramach wdrażania obecnego RPO woj. śląskiego pierwsze nabory ogłoszono w maju 2015 r. Od tego czasu ogłoszono łącznie 141 naborów, z których 110 przygotował i przeprowadził zarząd województwa, a pozostałe - tzw. instytucje pośredniczące (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy).

Według przekazanych PAP w piątek danych wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, dotąd do dofinansowania w tym regionie wybrano blisko tysiąc projektów, a ich wartość przekracza już 25 proc. alokacji.

Samorząd woj. śląskiego wskazuje, że dotąd zakontraktował (czyli podpisał umowy z beneficjentami) projekty wykorzystujące 17 proc. alokacji (wszystkich środków RPO), a do końca roku osiągnie tu poziom co najmniej 19 proc. alokacji. Najwyższy poziom zakontraktowanych środków jest w obszarach projektów związanych z transportem (drogi), infrastrukturą edukacji oraz cyfryzacją i e-usługami w administracji publicznej.

d4ddh2d

Poziom zaangażowania środków RPO w przeprowadzone już i ogłoszone nabory w tym regionie osiągnął 50 proc. (czyli wartość przekraczającą 6,8 mld zł). Przekazane dotąd do Komisji Europejskiej wnioski o płatności opiewają na razie na ponad 14 mln euro (prawie 61 mln zł).

Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa mówił m.in., że dzięki zastosowanym mechanizmom elastyczności, szybkiego angażowania oszczędności w projekty na listach rezerwowych, przeprowadzeniu dodatkowych naborów w obszarze dróg oraz dla przedsiębiorców - wykorzystano tam 100 proc. środków RPO Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Kwotą ponad 7,3 mld zł dofinansowano ponad 5 tys. projektów.

"W obecnym programie wydaje się, że też tego problemu nie ma, natomiast ktoś nam ten problem wkłada. I teraz tylko pytanie, jaka jest intencja tych zakusów do nas, że coś gdzieś źle robimy. () Odwrotnie do tego, co myśli rząd widzimy, że to rząd ma opóźnienia we wdrażaniu wielu rzeczy. Nie dostajemy odpowiedzi na pytania o koleje i infrastrukturę kolejową, a w naszym regionie ma być prowadzonych 15 inwestycji tego typu; na drogach też są opóźnienia" - zaznaczył Saługa.

d4ddh2d

Podziel się opinią

Share
d4ddh2d
d4ddh2d