Trwa ładowanie...
d4grvpr
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Słowa Bernanke osłabiły złotego

Poranny, czwartkowy handel na rynku złotego przynosi kontynuację osłabienia polskiej waluty zapoczątkowaną w trakcie wczorajszej sesji amerykańskiej. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2860 PLN za euro, 3,2391 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4809 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu nieznacznie wzrosły do poziomu 3,87% w przypadku obligacji 10-letnich.
Share
Słowa Bernanke osłabiły złotego
Źródło: Thinkstockphotos
d4grvpr

Wczorajsza sesja zgodnie z prognozą przyniosła osłabienie złotego po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Krajowe dane (produkcja przemysłowa -1,8% oczek. -0,8%) zostały względnie pominięte z uwagi na późniejsze kluczowe wydarzenie w USA. Zgodnie z założeniami Ben Bernanke zapowiedział, iż jeśli prognozy gospodarcze Rezerwy Federalnej (FED) się sprawdzą, to w tym roku bank może zacząć ograniczać tempo skupu aktywów, a program zakończyć do połowy przyszłego roku. Pomimo, iż scenariusz ten traktowany był przez rynki jako bazowy to słowa przewodniczącego FED zdołały skokowo umocnić amerykańską walutę na rynku. Dynamiczny spadek awersji do ryzyka znalazł również odzwierciedlenie w wycenie polskiej waluty, która traktowana jako składowa koszyka emerging markets wyraźnie straciła (3gr wobec EUR, 5gr względem USD). Możliwość realizacji takiego scenariusza sygnalizowaliśmy już wcześniej z uwagi na fakt, iż perspektywy ograniczenia luzowania najmocniej uderzą w emerging markets, które w ostatnich latach
korzystały z nadpodaży kapitału na rynkach rozwiniętych.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia RPP, podczas którego Rada zdecydowała się obniżyć stopy o 25pb. Minutes najprawdopodobniej utrzymane będą w stylu komunikatu po posiedzeniu oraz słów Marka Belki. Bazowym scenariuszem jest możliwe cięcie o 25pb. w lipcu, oparte w dużej mierze na projekcji makroekonomicznej NBP. Ponadto w trakcie dzisiejszej sesji poznamy publikacje indeksów PMI dla Niemiec i Francji oraz analogiczne wskazanie dla gospodarki amerykańskiej. Dodatkowo o godz. 14:30 zaplanowane zostało wskazanie z amerykańskiego rynku pracy (oczek. 340k). Rynek najprawdopodobniej jednak pozostanie pod wpływem wczorajszych słów Bena Bernanke z uwagi na konieczność zdyskontowania doniesień przez graczy z Londynu.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze osłabienie złotego przyjęło charakter proporcjonalny do reakcji szerokiego rynku na słowa szefa FED. W szerszym ujęciu możliwa jest średnioterminowa zmiana nastawienia do emerging markets, w tym CEE (w skład, którego wchodzi polski złoty). Kwotowania nie przebiły kluczowych poziomów (aktualnie 4,30 EUR/PLN oraz opór na 3,2340 USD/PLN), jednak wydaje się, iż presja podażowa na polską walutę zostanie utrzymana, a złoty może ponownie testować tegoroczne minima. W przypadku wybicia powyżej 4,30 EUR/PLN na rynku ponownie pojawić się mogą obawy co do interwencji NBP, ale zakładać należy, iż kapitał zagraniczny zmuszony będzie do skracania swoich pozycji na złotym.

d4grvpr

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4grvpr

Podziel się opinią

Share
d4grvpr
d4grvpr