Trwa ładowanie...
d39c6gl
d39c6gl
espi

SMT SA - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (2/2015)

SMT SA - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (2/2015)
Share
d39c6gl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone w dniu 19 stycznia 2015 roku przez Członka Rady Nadzorczej SMT S.A., Pana Tomasza Frątczaka, w związku z zapisami art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.). Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, Pan Tomasz Frątczak nabył w dniu 17 września 2014 roku 1 akcję na okaziciela Emitenta po cenie nabycia wynoszącej 17,10 zł, a następnie w dniu 23 września 2014 roku nabył 9 akcji na okaziciela Emitenta po cenie nabycia wynoszącej 16,70 zł. Nabycie wyżej wymienionych akcji Emitenta nastąpiło w formie transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)
d39c6gl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2015-01-20 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39c6gl

Podziel się opinią

Share
d39c6gl
d39c6gl