Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

SMT SA - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (6/2015)

SMT SA - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (6/2015)
Share
defc2tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone w dniu 23 stycznia 2015 roku przez Członka Rady Nadzorczej SMT S.A., Panią Adrianę Pankiewicz, w związku z zapisami art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.). Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, osoba blisko związaną z Panią Adrianą Pankiewicz nabyła w formie dwóch transakcji zawartych w dniu 30 września 2014 roku odpowiednio 10 sztuk akcji na okaziciela Emitenta po cenie nabycia wynoszącej 16,65 zł oraz 30 sztuk akcji na okaziciela Emitenta po cenie nabycia wynoszącej 16,70 zł. Nabycie wyżej wymienionych akcji Emitenta nastąpiło w formie transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)
defc2tw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2015-01-26 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw