Trwa ładowanie...
d3ihdqg
d3ihdqg
espi

SMT SA - Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu (1/2015)

SMT SA - Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu (1/2015)
Share
d3ihdqg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone w dniu 19 stycznia 2015 roku przez Wiceprezesa Zarządu SMT S.A., Pana Szymona Purę, w związku z zapisami art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.). Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, Pan Szymon Pura nabył w dniu 19 września 2014 roku 1 akcję na okaziciela Emitenta po cenie nabycia wynoszącej 20 zł. Nabycie akcji nastąpiło w formie transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)
d3ihdqg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2015-01-20 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ihdqg

Podziel się opinią

Share
d3ihdqg
d3ihdqg