Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

SMT SA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (80/2014)

SMT SA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (80/2014)
Share
d2ynn8y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-08
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku., którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 12 listopada 2014 r., zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)
d2ynn8y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-08 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2014-11-08 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y