Trwa ładowanie...
dymh955

SMT uchwaliło odkup 1,13 mln akcji własnych w terminie do 31 marca 2016 r.

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - SMT podjęło uchwałę w sprawie programu odkupu 1,13 mln akcji własnych po cenie od 10 do 30 zł w terminie do końca marca 2016 roku, wynika z regulaminu skupu.

Share
dymh955

"Łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych w ramach programu odkupu nie przekroczy 10% kapitału zakładowego emitenta, tj. kwoty 113 083,23 zł, co odpowiada liczbie 1 130 832 akcji własnych" - czytamy w regulaminie.

Cena, za którą emitent będzie nabywać akcje własne nie będzie niższa niż 10 zł i wyższa niż 30 zł za jedną akcję własną, podano również.

"Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej poprzez realizację zleceń maklerskich na rynku regulowanym. Program odkupu będzie trwał nie później niż do dnia 31 marca 2016 r., jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania, określonej uchwałą WZA, kwoty przeznaczonej na odkup akcji własnych" - czytamy dalej.

dymh955

Celem programu odkupu jest nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, a następnie obniżenia kapitału zakładowego spółki, zaznaczono również.

"W ocenie zarządu, przeprowadzenie programu odkupu przyczyni się do urealnienia wyceny rynkowej spółki. Aktualny poziom wycen rynkowej spółki odbiega od jej realnej wartości, a także od wycen dokonywanych przez niezależnych analityków. [?] Tego rodzaju działanie, jako alternatywna do dywidendy, umożliwi zmniejszenia zbyt wysokich kapitałów zapasowych spółki" - wskazano także.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach. Spółka w październiku 2007 roku debiutowała na rynku NewConnect, a od kwietnia 2011 roku akcje SMT są notowane na rynku podstawowym GPW.

(ISBnews)

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955