Trwa ładowanie...
d39r6ai
espi

SOCIALIZER S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w...

SOCIALIZER S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.04.2014oraz mieli co najmniej 5% głosów (11/2014)
Share
d39r6ai
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014 KNF
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
SOCIALIZER S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.04.2014oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Socializer S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. AEGIS MEDIA (Central Europe&Africa) GmbH, posiadająca 2 032 500 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na NWZ i 100% głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Łukasz Misiukanis Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39r6ai

Podziel się opinią

Share
d39r6ai
d39r6ai