Trwa ładowanie...
d7ucmbz

Soho Development ma list intencyjny ws. sprzedaży dwóch spółek za 11 mln zł

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Soho Development, działając w imieniu własnym oraz jako zarządzający częścią portfela Progress FIZAN, oraz Recyling Park Investment (łącznie: potencjalni sprzedający) podpisały list intencyjny z podmiotem z branży realizacji inwestycji dla energetyki przemysłowej i odnawialnych źródeł energii, w sprawie sprzedaży 100% udziałów spółek Recyling Park oraz Recycling Park Kamionka za 11 mln zł, podało Soho. 99% udziałów tych spółek znajduje się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu Progress FIZAN.

Share
d7ucmbz

"Przedmiotem listu intencyjnego jest określenie zasad postępowania stron w odniesieniu do zamierzonej transakcji polegającej na sprzedaży przez potencjalnych sprzedających 100% udziałów w spółkach Recycling Park (RP) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionce oraz Recycling Park Kamionka (RPK) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionce. Ewentualna transakcja będzie przeprowadzona po wcześniejszym wyłączeniu z ww. spółek nieruchomości o powierzchni 18,9574 ha, położonej w miejscowości Kamionka, gmina Chodzież. Natomiast powierzchnia nieruchomości, które pozostaną w spółkach i będą pośrednio przedmiotem transakcji wynosi 29,8471 ha. Udziały w RP oraz RPK będą ewentualnie nabywane przez nabywcę bez długu tych spółek, który zostanie uprzednio skapitalizowany. W sensie ekonomicznym oznacza to, że przedmiotem transakcji będą aktywa spółek, z pominięciem nieruchomości wyłączonej" - czytamy w komunikacie.

Soho podało, że 99% udziałów spółek Recyling Park oraz Recycling Park Kamionka znajduje się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu Progress FIZAN.

W okresie do 30 czerwca 2017 r. nabywca przeprowadzi badanie due dilligence spółek RP i PRK . W przypadku, gdy po przeprowadzeniu badania podejmie decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do nabycia, strony w terminie do 31 lipca 2017 r. zawrą umowę zobowiązującą, podano także.

d7ucmbz

Strony zaplanowały, iż ewentualna umowa zobowiązująca będzie miała zastrzeżone warunki zawieszające. Warunkiem zawarcia ewentualnej umowy przenoszącej na nabywcę tytuł prawny do wszystkich udziałów w kapitale zakładowym RP oraz RPK będzie dostosowanie posiadanych przez RP aktów administracyjnych regulujących środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia do warunków niezbędnych dla nabywcy ustalonych w trakcie badania spółek. Strony listu intencyjnego ustaliły, że powyższy warunek winien być spełniony w terminie pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy zobowiązującej. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie spełniony w powyższym terminie, żadna ze stron nie będzie zobowiązana do zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu transakcji, wyjaśniono.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku.

(ISBnews)

d7ucmbz

Podziel się opinią

Share
d7ucmbz
d7ucmbz