Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

SOLAR COMPANY S.A. - Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwi...

SOLAR COMPANY S.A. - Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa (11/2014)
Share
dhwlsfm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOLAR COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Solar Company S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny, w sprawie z powództwa Funduszu Inwestycyjnego Quercus Absolute Return FIZ, którym zarządza i w imieniu którego działa Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt ICa 959/13 wydał wyrok oddalający apelację pozwanej od wyroku z dnia 27 czerwca 2013 roku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy, sygn. akt. IX Gc 130/13, na mocy którego zostały uchylne uchwały nr WZA.41/01/13 i WZA.43/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2013 roku (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013). Ponadto Sąd II Instancji zasądził od Solar Company S.A.: - na rzecz Quercus Absolute Return FIZ kwotę 540 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem II Instancji; - na rzecz Skarbu Państwa kwotę 540 zł tytułem kosztów procesu przed
Sądem II Instancji. Wyrok ten jest prawomocny. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOLAR COMPANY S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-315 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Torowa 11
(ulica) (numer)
61 871 69 31 61 871 69 31
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
779-10-19-139 630371711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm