Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

SOLAR COMPANY S.A. - Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawoz ...

SOLAR COMPANY S.A. - Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta. (28/2014)
Share
djs20vb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SOLAR COMPANY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) informuje, że: 1. Dnia 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Solar Company S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądów dotyczących: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. (Uchwała numer RN 143/11/14), b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. (Uchwała numer RN 143/11/14), za rok obrotowy 2015. 2. Wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jest PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Orzyckiej nr 6 lok. 1B, kod pocztowy 02-695 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034774, NIP: 521-05-27-710, Regon 010143080 i wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 477. 3. Solar Company
S.A. korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdania jednostkowego Solar Company S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A.: a) za lata 2008 ? 2010 w zakresie badania historycznych informacji finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, b) za rok obrotowy 2011 odpowiednio na mocy Uchwał numer RN.21/12/11 oraz RN.22/12/11 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 16 grudnia 2011 roku, c) za rok obrotowy 2012 odpowiednio na mocy Uchwał numer RN.26/05/12 oraz RN.27/05/12 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 24 maja 2012 roku. d) za rok obrotowy 2013 odpowiednio na mocy Uchwał numer RN.49/12/12 oraz RN.50/12/12 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 18 grudnia 2012 roku e) za rok obrotowy 2014 odpowiednio na mocy Uchwał numer RN.103/12/13 oraz RN.104/12/13 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 12 grudnia 2013 roku 4. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonany
przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOLAR COMPANY S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-315 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Torowa 11
(ulica) (numer)
61 871 69 31 61 871 69 31
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
779-10-19-139 630371711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb