Trwa ładowanie...
d1d0t66
d1d0t66
espi

SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Informacja o zmianach stanu posiadania akcji Sovereign Capital S.A. (8/2 ...

SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Informacja o zmianach stanu posiadania akcji Sovereign Capital S.A. (8/2014)
Share
d1d0t66

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SOVEREIGN CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianach stanu posiadania akcji Sovereign Capital S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sovereign Capital S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia, wystosowane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539) o następujących treściach: 1. zawiadomienie otrzymane od pana Andreasa Madej: ?Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539), informuję, że w związku ze sprzedażą akcji spółki Sovereign Capital S.A. przez Cantorelle Limited z siedzibą w Larnace, obniżył się mój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Sovereign Capital S.A. (?Spółka?). Przed dokonaniem transakcji sprzedaży akcji przez Cantorelle Limited posiadałem łącznie 442.175 sztuk akcji Sovereign Capital S.A., stanowiących 21,06% kapitału zakładowego Spółki
oraz uprawniających do 21,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym bezpośrednio 200.000 sztuk akcji Sovereign Capital S.A., stanowiących 9,52% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 9,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio poprzez Cantorelle Limited 242.175 sztuk akcji Sovereign Capital S.A., stanowiących 11,53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 11,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Spółki przez Cantorelle Limited posiadam bezpośrednio 200.000 sztuk akcji Spółki stanowiących 9,52% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 9,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki a więc mój udział w Spółce spadł poniżej 10%.? 2. Zawiadomienie otrzymane od spółki Cantorelle Limited ?Działając w imieniu Cantorelle Limited, spółki prawa cypryjskiego, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539) informuję, że w związku ze sprzedażą przez Cantorelle Limited akcji spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) Cantorelle Limited nie posiada już akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji sprzedaży Cantorelle Limited posiadała 242.175 akcji Sovereign Capital S.A., stanowiących 11,53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 11,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji Cantorelle Limited nie posiada akcji Spółki.? 3. Zawiadomienie otrzymane od pani Oksany Madej ?Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539), informuję, że w związku z nabyciem od Cantorelle Limited z siedzibą w Larnace akcji spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) mój udział w ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył 10%. W wyniku dokonania transakcji
zakupu akcji Spółki od Cantorelle Limited, posiadam obecnie 242.175 sztuk akcji Sovereign Capital S.A., stanowiących 11,53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 11,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOVEREIGN CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-112 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bagno 2/244
(ulica) (numer)
022 630 35 50 022 630 35 51
(telefon) (fax)
sovereign@sovereign.pl www.sovereign.pl
(e-mail) (www)
5361704110 017518063
(NIP) (REGON)
d1d0t66

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2014-10-10 Jarosław Gniadek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d0t66

Podziel się opinią

Share
d1d0t66
d1d0t66