Trwa ładowanie...

Sposób na uniknięcie zwolnienia z pracy

Symulowana choroba, ciąża, organizowanie związków zawodowych… sposobów na uniknięcie zwolnienia z pracy jest wiele. Jakich jeszcze forteli używają pracownicy pytamy Magdalenę Gintowt -Dziewałtowską, specjalistę ds. HR
Share
Sposób na uniknięcie zwolnienia z pracy
Źródło: thinkstock
dhxpepu

*- Dlaczego tak bardzo zależy nam na posiadaniu etatu, a co za tym idzie, boimy się zwolnienia z pracy? *

- Dla większości Polaków bezpieczeństwo związane ze stabilnością zatrudnienia jest dziś bardzo ważnym aspektem. Pomimo faktu, że na rynku królują umowy cywilnoprawne - nazywane przez niektórych umowami śmieciowymi - tj. umowa zlecenia i umowa o dzieło, Polacy zdecydowanie preferują umowy o pracę. Wprawdzie te pierwsze dają pewien stopień swobody, jak na przykład elastyczność godzin pracy i możliwość pracy zdalnej, lecz to umowa o pracę daje pracownikowi gwarancję na piśmie, pełne świadczenia zdrowotne i emerytalne, okres wypowiedzenia oraz możliwość domagania się swoich praw w sądzie w przypadku naruszenia stosunku pracy. Dlatego też są one bardzo pożądane. Zatrudnieni na etatach są gotowi na różne, często zaskakujące kroki, aby takowe umowy zachować i nie zostać zwolnionym z pracy.

*- Co najczęściej robią pracownicy w momencie zagrożenia? *

dhxpepu

- Jedne z najbardziej popularnych „sposobów” na zachowanie posady to oczywiście zwolnienie lekarskie. L4 nie daje pracodawcy prawa do zerwania stosunku pracy, ponieważ choroba – zwłaszcza zakaźna – jest usprawiedliwioną nieobecnością. W przypadku, gdy pracodawca zwolni pracownika (który np. jest zarażony wirusem HIV), może zostać posądzony o dyskryminację. Jednak jak ze wszystkim, ze zwolnieniami nie należy przesadzać, ponieważ zdarzają się przypadki, w których pracodawca może podważyć zasadność zwolnienia.

*- Co się może wydarzyć? *

- Są wyjątki, które pozwalają na zwolnienie pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności, gdy: naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, popełnił przestępstwo oraz z własnej winy utracił konkretne uprawnienia niezbędne na danym stanowisku, np. prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Polecamy: W tych zawodach brakuje rąk do pracy

dhxpepu

*- Czy są jakieś inne metody, których używają zatrudnieni, żeby uciec przez zwolnieniem? *

- Kolejną „sztuczką” na uniknięcie bezrobocia jest przejście na urlop bezpłatny – również częsta praktyka, choć mniej opłacalna ze względu na brak pensji oraz nieodprowadzanie składek do ZUS-u. Wyjątkiem jest upadłość firmy lub zwolnienia grupowe. Istnieje także zapis, który mówi, że wypowiedzenie pracownikom stosunku pracy jest dopuszczalne w trakcie korzystania z urlopu lub nieobecności w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn w czasie urlopu trwającego co najmniej trzy miesiące (przy czym nie dotyczy to urlopu macierzyńskiego).

*- Bywają też ucieczki w ciążę? *

- Teoretycznym gwarantem na przedłużenie posady na danym stanowisku jest oczywiście ciąża. Pracodawca nie może zwolnić kobiety, która przedłoży mu dokument lekarski potwierdzający ten stan. Nie może tego zrobić ani w trakcie trwania umowy, ani nawet w trakcie wypowiedzenia. Jeśli tak się stanie zostanie ono wycofane. Znajdą się jednak pracodawcy, którzy i ten problem obejdą wielkim łukiem, wręczając kobiecie wypowiedzenie zaraz po tym jak pełna nadziei wróci na swoje stanowisko po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, tłumacząc się np. redukcją etatów. Omijają w ten sposób przepis mówiący o 12 - miesięcznej ochronie przed zwolnieniem w razie obniżenia wymiaru czasu pracy po powrocie do pracy np. z urlopu macierzyńskiego. Kobiety, które podejdą więc do tej kwestii „strategicznie”, mogą być przez kilka lat objęte okresem ochronnym: na początku przez 9 miesięcy w ciąży, następnie podczas urlopu macierzyńskiego, urlopu wypoczynkowego oraz wychowawczego, podczas którego ponownie może zajść w ciążę i schemat się
powtarza.

dhxpepu

*- Unikanie pracodawcy to dobra metoda na zachowanie etatu? *

- Są osoby, które stosują bardziej wyszukane metody na przedłużenie zatrudnienia, np. podczas choroby, czy urlopu. Należą do nich nieodbieranie telefonów, nieodbieranie maili czy poczty, w której wypowiedzenie może się znajdować, choć poczta niedostarczona kilkukrotnie może być w końcu uznana za odebraną, jeśli adres zostanie uznany za właściwy. Są również sytuacje, w których pracownicy mogą i wykorzystują fakt swojej odmienności kulturowej, rasowej, religijnej: czarnoskórzy unikają zwolnienia grożąc oskarżeniem o rasizm, kobiety zasłaniają się seksistowskim podejściem przełożonego, a osoby starsze wykładają na światło dzienne karty w postaci okresu ochronnego.

Pomysłów na przedłużenie finansowego komfortu jest jak widać wiele. Są osoby, które sięgają po najcięższą artylerię jak szantaż, czy groźby. Trzeba jednak pamiętać, że prawa posiadają zarówno pracownicy jak i pracodawcy i każde z powyższych dba o zabezpieczenie swojego interesu.

ml,JK,WP.PL

Jesteś bezrobotny? Sprawdź najnowsze oferty pracy!

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu