Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Sprawnie i skutecznie

Dobrze wydajemy unijne pieniądze, jednocześnie wciąż potrzebujemy projektów, które popychają rozwój naszego województwa naprzód - zarówno gospodarczo jak i społecznie. O fundusze mogą starać się przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne technologie, ale także społecznicy, którzy dodają skrzydeł potrzebującym. Fundusze niejedno mają imię. Mają jednak wspólny mianownik – są nimi nowe możliwości.

Share
Sprawnie i skutecznie
Źródło: Materiały prasowe
d1swf6u

„Unia Europejska dba o to, aby stawiać przed mieszkańcami Śląskiego ambitne, ale możliwe do zrealizowania cele. Integruje obywateli, ponieważ do finansowania wybiera projekty, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, rynków i biznesów oraz premiuje inicjatywy powstałe we współpracy kilku podmiotów. Oczekuje od potencjalnych beneficjentów tworzenia nowych miejsc pracy oraz troski o zdrowie nas wszystkich – poprzez wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. RPO to szansa, która otwiera wiele drzwi” – podsumowuje Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

RPO, czyli co?

Regionalny Program Operacyjny (RPO) to środki z Funduszy Europejskich na rozwój województw. W praktyce oznacza to wszelkie działania poprawiające jakość życia ich mieszkańców oraz czyniące usługi i produkty regionów atrakcyjniejszymi w oczach klientów i inwestorów. To dlatego środki z RPO są zarządzane na poziomie regionu. Każde województwo ma przecież nieco inną sytuację.

d1swf6u

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 15 mld zł. Dotychczas wydaliśmy 45% z dostępnych środków na 2270 umów o łącznej kwocie dofinansowania prawie 6,7 mld zł. To oznacza, że dalej ponad 50% środków jest w puli. Pomyśl – jeśli nie teraz po nie sięgać, to kiedy?!

W naszym regionie za zarządzanie tymi pieniędzmi odpowiadają 3 instytucje: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Wsparcie dla projektów składanych w ramach naborów udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, wynoszącej nawet do 95% wydatków kwalifikowalnych. Oznacza to, że wkład własny w realizację Twojego pomysłu wynosi w takim przypadku tylko 5% wartości całego projektu. Resztę finansuje Unia!

Na co są dotacje?

Prowadzenie badań i wprowadzanie innowacji -> oś I. Nowoczesna gospodarka
Usprawnianie cyfrowych usług publicznych -> oś II. Cyfrowe Śląskie
Rozwijanie przedsiębiorstw -> oś III. Konkurencyjność MŚP
Unowocześnianie źródeł energii -> oś IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Poprawa stanu środowiska -> oś V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Podnoszenie jakości dróg i transportu publicznego -> oś VI. Transport
Szkolenia i staże zawodowe oraz zakładanie firm -> oś VII. Regionalny rynek pracy
Szkolenia dla pracowników -> oś VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Pomoc osobom wykluczonym -> oś IX. Włączenie społeczne
Ulepszenie usług społecznych i zdrowotnych -> oś X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Podniesienie poziomu kształcenia -> oś XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Poprawa warunków kształcenia -> oś XII. Infrastruktura edukacyjna

Przykłady dobrych praktyk – znajdź inspirację dla własnego projektu!

*Beneficjent: *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

d1swf6u

*Projekt: *„Stawiamy na kompetencje zawodowe”

Cel: pomoc uczniom w lepszym dopasowaniu do rynku pracy m.in. poprzez staże w zakładach pracy, kursy kwalifikacyjne i szkolenia oraz współpracę z lokalnymi zakładami pracy, uczelniami wyższymi i PUP; wsparciem objęto łącznie 262 uczniów i 38 uczennic

Beneficjent: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Projekt: „Inwestycja w odnawialne źródła energii – optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”

d1swf6u

Cel: produkcja energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne szpitala, a także redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Beneficjent: Stowarzyszenie "Ebi Association"

Projekt: „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa”

*Cel: *wprowadzenie usług teleopiekuńczych w miejscu zamieszkania. Uczestnicy projektu otrzymają bransoletki lub wisiorki wyposażone w sprzęt elektroniczny pozwalający na całodobowy kontakt z Centrum Alarmowym. Jego pracownicy pomogą w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, ale także w chwilach podwyższonego stresu, lęku czy samotności.

d1swf6u

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o. o.

Projekt: „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych”

*Cel: *zakup 40 nowych autobusów przegubowych - 18 metrowych i 60 nowych autobusów pojedynczych - 12 metrowych. Wszystkie zakupione autobusy spełniać będą najwyższe normy emisji spalin. Projekt kładzie nacisk na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę jakości transportu publicznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy? Czekają na Ciebie źródła rzetelnych i bezpłatnych informacji:

Zacznij od strony www.slaskieprzyspieszamy.pl. To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

d1swf6u

Przyjdź do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Oprócz bezpłatnych konsultacji ze specjalistami czekają tam na Ciebie szkolenia i spotkania informacyjne. Ich adresy znajdziesz na: www.slaskieprzyspieszamy.pl/uzyskaj-pomoc/.

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe
d1swf6u

Podziel się opinią

Share
d1swf6u
d1swf6u