Trwa ładowanie...
d2x00ga

Sprzedaż netto funduszy Pioneer Pekao przekroczyła 515 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Klienci Pioneer Pekao wpłacili do funduszy i subfunduszy Pioneer ponad 515 mln zł nowych środków, a sprzedaż brutto przekroczyła poziom 4,6 mld zł w 2014 r. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły 17,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4,29% w skali roku, poinformowała spółka.

Share
d2x00ga

Pioneer podał, że największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze o najniższym stopniu ryzyka, podczas gdy największe stopy zwrotu w skali ostatnich 12 miesięcy przyniosły subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański.

"W całym 2014 roku najwięcej nowych środków (prawie 523 mln zł) pozyskał Pioneer Gotówkowy. Drugim, najpopularniejszym funduszem i subfunduszem był Pioneer Pieniężny Plus, który osiągnął sprzedaż netto na poziomie 349 mln zł. Tuż za nim, z kwotą 307 mln zł nowych środków, uplasował się Pioneer Pieniężny" - czytamy w komunikacie.

Bardzo dużym zainteresowaniem klientów cieszyły się również fundusze obligacji czy też obligacji korporacyjnych, wśród których wyraźnie wyróżniał się Pioneer Obligacji Strategicznych do którego napłynęło ponad 287 mln zł.

d2x00ga

"Szereg zdarzeń o wymiarze geopolitycznym, a tym samym większa zmienność na rynku spowodowała, że w 2014 roku klienci nadal chętnie lokowali aktywa w fundusze o niskim stopniu ryzyka inwestycyjnego. Z drugiej strony w miarę upływu czasu obserwujemy również narastającą świadomość inwestorów, którzy w dobie rekordowo niskich stóp procentowych dostrzegają potrzebę poszukiwania bardziej rentownych instrumentów finansowych i konieczność dywersyfikacji swoich portfeli o fundusze akcyjne lub mieszane z innych regionów świata. Tym bardziej, że od dłuższego już czasu zwracają uwagę bardzo dobre wyniki subfunduszy z ekspozycją na rynek amerykański" - skomentował prezes Pioneer Pekao TFI Krzysztof Lewandowski, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2014 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 17,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3% w stosunku do końca 2013 roku.

(ISBnews)

d2x00ga

Podziel się opinią

Share
d2x00ga
d2x00ga