Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l

Średnioroczny wzrost PKB w '10 wyniesie 3,1 proc. rdr - Invest Bank (opinia)

05.07. Warszawa (PAP) - Ekonomiści Invest Banku prognozują, że średnioroczna dynamika PKB w 2010 roku wyniesie 3,1 proc. rdr., zaś w 2011 roku 3,5 proc. Ich zdaniem, średniorocznie...
Share
dcske5l

05.07. Warszawa (PAP) - Ekonomiści Invest Banku prognozują, że średnioroczna dynamika PKB w 2010 roku wyniesie 3,1 proc. rdr., zaś w 2011 roku 3,5 proc. Ich zdaniem, średniorocznie CPI w '10 wyniesie 2,3 proc. rdr, zaś bezrobocie na koniec 2010 roku wyniesie 12 proc.

"Po spadku dynamiki PKB w I kw. br. do 3,0 proc. r/r w związku z negatywnymi efektami ciężkiej zimy spodziewamy się jej ponownego wzrostu powyżej 3,0 proc. w II i III kw. br. Dopiero IV kw. br. przyniesie nieznaczne wyhamowanie dynamiki PKB w związku z wysokimi efektami bazy do 2,8 proc. r/r. W 2011 r. dynamika PKB będzie stopniowo rosnąć do 3,9 proc. r/r w IV kw., a czynnikiem ją hamującym będzie konsolidacja fiskalna w krajach strefy euro, ograniczająca wzrost popytu na polski eksport" - napisano w komentarzu do raportu.

W prognozie z kwietnia autorzy raportu spodziewali się średniorocznego wzrostu PKB na poziomie 3,2 proc.

dcske5l

Autorzy raportu prognozują, że inflacja CPI w kolejnych kwartałach br. będzie się szybko obniżać do 1,8 proc. r/r w III kw., a następnie utrzyma poniżej celu inflacyjnego RPP (2,5 proc.) do końca br.

"Tym samym prognozujemy, że jej średnioroczny poziom w 2010 r. wyniesie 2,3 proc. r/r wobec 3,5 proc. w 2009 r. Do obniżenia tempa wzrostu cen przyczynią się przede wszystkim wysokie efekty bazy dla dynamiki cen żywności oraz inflacji bazowej związane z deprecjacją kursu z I kw. ub. r. oraz związany z umocnieniem kursu w I kw. spadek cen towarów importowanych, w tym w szczególności owoców, sprzętu RTV i AGD oraz reagujących z największym opóźnieniem na zmiany kursowe cen obuwia i odzieży. Ponadto obniżaniu inflacji sprzyjać będzie spadek dynamiki jednostkowych kosztów pracy poza rolnictwem (1,2 proc. r/r w 2010 r. wobec 4,6 proc. w 2009 r.) oraz niższa dynamika cen nośników energii i wyrobów tytoniowych. Spodziewamy się, że dynamika cen nośników energii (bez paliw) obniży się z 10,5 proc. w 2009 r. do 3,6 proc. w 2010 r. co będzie związane z relatywnie niską dynamiką cen surowców na rynkach światowych" - napisano.

"Na obniżenie inflacji CPI w 2010 r. złoży się również obniżenie dynamiki cen żywności z średniorocznie 4,1 proc. r/r w 2009 r. do 1,7 proc. w 2010 r. do czego poza efektami bazy oraz umocnieniem złotego przyczyni się również stabilizacja cen żywności na rynkach światowych, niższa dynamika wynagrodzeń i cen nośników energii oraz spadek cen mięsa wynikający z cyklicznego wzrostu pogłowia trzody chlewnej (tzw. świńska górka)" - dodano.

"Począwszy od I kw. 2011 r. spodziewamy się wzrostu inflacji CPI w związku z podniesieniem podatku VAT na żywność o 3 p.p. (wygaśnięcie okresu przejściowego dla obowiązujących w Polsce preferencyjnych obniżonych stawek na żywność niskoprzetworzoną) oraz wzrostem akcyzy na paliwa (ograniczenie ulg na biopaliwa). W II poł. 2011 r. do wzrostu inflacji przyczyniać się będzie również wzrost inflacji bazowej do 1,3 proc. r/r w IV kw. z 1,0 proc. w I kw. związany ze stopniowym wzrostem jednostkowych kosztów pracy (średniorocznie 3,3 proc. r/r w 2011 r.)" - napisano.

dcske5l

Analitycy Invest Banku spodziewają się w II poł 2010 r. stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy, związanej przede wszystkim z ożywieniem w przemyśle.

"Wpłynie to na wzrost dynamiki zatrudnienia poza rolnictwem wg BAEL z -0,3 proc. w I kw. do 1,4 proc. w IV kw. br. i 2,2 proc. w IV kw. przyszłego roku. Równocześnie jednak spodziewamy się utrzymania wysokiej stopy bezrobocia (11,7 proc. na koniec 2011 r. wobec 12,0 proc. na koniec 2010 r. i na koniec 2009 r.), co będzie związane z dużą podażą osób aktywnie poszukujących pracy, w szczególności po zakończeniu szkoleń i staży, uruchomionych przez Urzędy Pracy w okresie szybkiego wzrostu bezrobocia. W związku z powyższym, a także ze względu na zamrożenie funduszu płac w sektorze publicznym, prognozujemy, że w 2010 r. nominalna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej będzie w dalszym ciągu niska i wyniesie 3,8 proc. r/r wobec 5,2 proc. w 2009 r. (po skorygowaniu o wzrost cen dynamika ta wyniesie odpowiednio 1,5 proc. r/r wobec 1,7 proc.). Dopiero wraz ze spadkiem stopy bezrobocia w II poł. 2011 r. dynamika wynagrodzeń ulegnie wyraźniejszemu przyspieszeniu i wyniesie naszym zdaniem realnie 2,6 proc. r/r w IV
kw. przyszłego roku" - napisano.

"Oczekujemy, że na koniec 2010 r. kurs EURPLN wyniesie 3,88 zł, a kurs USDPLN 3,29 zł. W 2011 r. spodziewamy się dalszego umocnienia złotego względem europejskiej waluty (do 3,71 zł za euro na koniec grudnia) przy jednoczesnej aprecjacji kursu dolara (do 3,37 zł za dolara) w związku z szybszym wychodzeniem amerykańskiej gospodarki ze spowolnienia i wcześniejszym rozpoczęciem cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed niż EBC" - dodano.

Poniżej tabela z przewidywanymi przez Invest Bank wskaźnikami:

dcske5l

II kw'10 2010 2011 PKB (proc. rdr) 3,1 3,1 3,5 inflacja CPI (proc. rdr) 2,2 2,3 2,8 inflacja bazowa (proc. rdr) 1,6 1,5 1,2 sprzedaż detaliczna (w c.s., 0,3 2,0 5,1 proc. rdr) produkcja przemysłowa (proc, rdr) 12,1 9,0 4,8 bezrobocie (proc., k.o.) 11,6 12,0 11,7 eksport wg NBP (proc. rdr) 21,2 17,8 7,5 import wg NBP (proc. rdr) 23,2 19,8 8,8 stopa referencyjna (k.o) 3,5 3,75 4,75 EUR/PLN (k.o.) 4,12 3,88 3,71 USD/PLN (k.o.) 3,34 3,29 3,37

(PAP)

nik/ jtt/

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l