Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

STALEXPORT AUTOSTRADY - Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. zakończenie postępowania upadłościowe ...

STALEXPORT AUTOSTRADY - Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. zakończenie postępowania upadłościowego i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (15/2014)

Share
d1dwemw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALEXPORT AUTOSTRADY | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. zakończenie postępowania upadłościowego i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach: 34/2004 i 35/2004 (z 24 maja 2004 roku), 37/2004 (z 1 czerwca 2004 roku) oraz 77/2004 (z 15 listopada 2004 roku) w sprawie upadłości Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (dalej Stalexport Wielkopolska), Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2014 roku. wpłynęło do Stalexport Autostrady S.A. postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 21 listopada 2014 roku o wykreśleniu Stalexport Wielkopolska z Krajowego Rejestru Sądowego oraz postanowienie tego samego Sądu z dnia 21 maja 2014 roku o zakończeniu postępowania upadłościowego Stalexport Wielkopolska, które stanowią załączniki do niniejszego raportu. Przed wykreśleniem Stalexport Wielkopolska z Krajowego Rejestru Sądowego Stalexport Autostrady S.A. posiadał 6737 udziałów, co stanowiło 97,96% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników Stalexport Wielkopolska. Szczegółowa
podstawa prawna raportu:§ 5 ust. 1 pkt. 24 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Stalexport Wielkopolska.PDF | Postanowienie Sądu o wykreśleniu z KRS i Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Stalexport Wielkopolska | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | Usługi inne | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 41-404 | | Mysłowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Piaskowa | | 20 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 032762 75 45 | | 032 762 75 56 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw